Skip to content

Boknyhet: Rosenkransboken i nytt opplag

I anledning høytiden for Jomfru Marias opptagelse i himmelen, kan vi med glede annonsere at den populære «rosenkransboken» er kommet ut i revidert utgave.

Rosenkransen er blitt kalt «et kompendium av evangeliet».

I denne pent innbundne boken gis en introduksjon til rosenkransbønnen og en presentasjon av mysteriene den gir oss å kontemplere, komplett med referanser til bibeltekster og innledende meditasjoner, alt vakkert illustrert med malerier av 1400-talls kunstneren og dominikaneren Fra Angelico.

Boken koster kr. 249,- og kan kjøpes i klosterbutikken eller bestilles her på vår nettside (porto kommer i tillegg ved tilsending i posten).

Her kan du bla i et utdrag av boken: Rosenkransens mysterier, utdrag

8. august: Den hellige Dominikus

 

Les på vår blogg: Lumen Ecclesiae

Forklarende

6. august er festen for Herrens forklarelse.

Som Jesus tok med seg Peter, Jakob og Johannes opp på et høyt fjell hvor de var alene, inviterer han også oss med seg til spesielle møter hvor han viser oss hvem han er.

Som fjellet, er Skriften et av de tradisjonelle stedene hvor Gud åpenbarer seg for oss. Lectio divina er en måte å bli med Jesus opp på fjellet. Forslag til lectio-tekster og en liten meditasjon for dagen på vår blogg: Jesu forklarelse.

Lignelser

For mange representerer sommeren og ferien litt av himmelriket på jorden. Snakkes det ikke ofte om noens «sommerparadis»? Skjønnheten i naturen, trær, blomster og bærbusker som får utfolde seg, friheten i å ha ferie – vacatio, som vi finner igjen i en gammel betegnelse på kontemplativt liv: vacare Deo, å være «ledig, fri» for Gud… alt dette taler til oss om det vi lengter etter.

Også i liturgien, i messens evangelier både på søndager og hverdager, hører vi disse sommerdagene Jesus fortelle lignelser om himmelriket, hvor helt vanlige, dagligdagse ting brukes til å formidle noe av dets mysterium. Read more

Et ord for dagen om Ordet

Prayer purifies us, reading instructs us. Both are good when both are possible. Otherwise, prayer is better than reading.

If a man wants to be always in God’s company, he must pray regularly and read regularly. When we pray, we talk to God; when we read, God talks to us.

All spiritual growth comes from reading and reflection. By reading we learn what we did not know; by reflection we retain what we have learned.

Reading the holy Scriptures confers two benefits. It trains the mind to understand them; it turns man’s attention from the follies of the world and leads him to the love of God. Read more

Følg oss

Get the latest posts delivered to your mailbox: