Skip to content

Posts from the ‘Søstrene’ Category

70 år i Norge

7. juni er en viktig dato for Lunden kloster: det er vår grunnleggelsesdag, datoen både for de første søstrenes ankomst og for den kanoniske opprettelsen som selvstendig kloster. I år minnes vi at det er nøyaktig 70 år siden den spede begynnelse, da den første lille gruppen søstre kom til Oslo etter en ukes togreise gjennom Europa.

Lunden gård i 1899

Read more

Takk!

Sr. Marie Françoise og hele kommuniteten på Lunden ønsker å uttrykke sin dype takknemlighet for all vennlig deltagelse og oppmerksomhet i anledning sr. Marie Françoises 90-årsdag i helgen. Det var en gledens begivenhet for oss alle, og vi vil gjerne dele vår glede med dere, tross den fysisk avstand som fremdeles er påkrevet!

Med en hjertens takk til hver og en for deres omtanke og sjenerøsitet, forsikrer vi dere om vår fortsatte forbønn.

Intervju med dagens jubilant (katolsk.no)

En ur-søster fyller 90 år

Sr. Marie Françoise 90 år

13. mars 1931 ble Marie Françoise Josèphe Toublanc født i Ancenis i Frankrike, den yngste av tre barn og eneste datter i familien. 16. mars samme år ble hun døpt, og vokste opp til å bli en driftig ung dame. I 1948 tok hun artium (baccaleuréat) på en skole drevet av Ursulinernonner, og begynte på en licence des lettres, før hun bestemte seg for å gå i kloster.

I mai 1951, kort tid før de første søstrene ble sendt til Norge for å grunnlegge på Lunden, trådte hun inn i dominikanerinnenes kloster i Lourdes, og har således i år vært i kloster i 70 år. I april 1952 fikk ordensdrakten og navnet sr. Marie Françoise av Barmhjertigheten. Hun avla første løfter i Ordenen 25. august 1953 og evige løfter 25. august 1956. I 2003 feiret hun således sitt 50-årsjubileum med løfter.

7. juni 1959, sr. Marie Françoise nr. 2 fra høyre i første rekke av søstre, bak biskop Mangers.

12. februar 1958, dagen etter den store feiringen av 100-årsjubileet for Maria-åpenbaringene i Lourdes, reiste hun nordover, sendt til Norge for å bli en del av den nye grunnleggelsen. Hun er nå den siste gjenlevende av den opprinnelige kommuniteten fra klosterets kanoniske opprettelse 7. juni 1959. Som den første av de utenlandske søstrene, ba hun om norsk statsborgerskap, som hun fikk innvilget 17. mars 1972. Read more

Digital fastesamling: Sr. Anne-Lise om den samaritanske kvinnen

Følg oss

Get the latest posts delivered to your mailbox: