Skip to content

Posts from the ‘Søstrene’ Category

Dominikanere på økumenisk møte for ordensfolk

I begynnelsen av september deltok sr. Ingeborg-Marie og andre dominikanere på et økumenisk møte for ordensfolk.

Les på opdacia: OP på økumenisk møte i Sverige

Sr. Christine 75 år

Sr. Christine (Liv Christine Jensenius) ble født 21. september 1948 og er oppvokst i Oslo og Bærum. Etter sykepleiestudier på Vår Frue og en tid som grafisk formgiver hos Fabritius, trådte hun inn på Lunden i 1977 og fikk klosternavnet sr. Christine av Inkarnasjonen. 5. august 1978 avla hun sine første klosterløfter. Deretter fulgte evige løfter i 1981. I 2003 feiret hun sitt sølvjubileum. I løpet av sin tid som ung søster tilbragte sr. Christine tid både i dominikanerinneklosteret Siena i Drogheda, Irland, og i Casa di Studio i Roma, et studiested for ordenssøstre. Herfra fikk hun med seg kunnskap og erfaring både om klosterlivet og om teologi og spiritualitet. Dette kom så klart også hennes søstre her hjemme til gode.

Read more

70 års trofasthet

Den 25. august var det 70 år siden sr. Marie Françoise avla sine klosterløfter i klosteret i Lourdes. Fem år senere ble hun sendt til Norge for å være med på grunnleggelsen av Lunden, og hun er nå den siste gjenlevende av den opprinnelige gruppen fra da klosteret ble opprettet i 1959.

Vi takker Gud for hans og sr. Marie Françoises trofasthet, og for at vi fremdeles har henne blant oss. Read more

Sommerintervju med sr. Anne-Lise

https://www.katolsk.no/nyheter/2022/07/sommerintervju-solstralen-pa-lunden

Katolsk grovbrød med sr. Anne-Lise

Onsdag 20. april holder sr. Anne-Lise foredrag i Katolsk grovbrød. Les mer og finn lenke til video av foredraget (i ettertid) på katolsk.no: Kan man snakke om glede?

Følg oss

Get the latest posts delivered to your mailbox: