Skip to content

Posts from the ‘Søstrene’ Category

Katolsk grovbrød med sr. Anne-Lise

Onsdag 20. april holder sr. Anne-Lise foredrag i Katolsk grovbrød. Les mer og finn lenke til video av foredraget (i ettertid) på katolsk.no: Kan man snakke om glede?

«Ny» priorinne

Vi har den store glede å meddele at vi i dag, mandag 28. mars 2022, har gjenvalgt sr. Anne-Lise av Bebudelsen som priorinne for et nytt mandat på tre år.

Sr. Anne-Lise tør være kjent for de fleste. Hun har tjent kommuniteten som priorinne i flere omganger, sist fra 2019 til 2022. Hun har også hatt flere andre verv i klosterets, Ordenens og Kirkens tjeneste.

Vi takker for deres forbønn både i forkant av valget og nå når vi går inn i en ny periode, og vi forsikrer dere om vår fortsatte forbønn for dere.

Søstrene på Lunden

Pandemi-reportasje fra Lunden

Les hos Vårt Land

70 år i Norge

7. juni er en viktig dato for Lunden kloster: det er vår grunnleggelsesdag, datoen både for de første søstrenes ankomst og for den kanoniske opprettelsen som selvstendig kloster. I år minnes vi at det er nøyaktig 70 år siden den spede begynnelse, da den første lille gruppen søstre kom til Oslo etter en ukes togreise gjennom Europa.

Lunden gård i 1899

Read more

Takk!

Sr. Marie Françoise og hele kommuniteten på Lunden ønsker å uttrykke sin dype takknemlighet for all vennlig deltagelse og oppmerksomhet i anledning sr. Marie Françoises 90-årsdag i helgen. Det var en gledens begivenhet for oss alle, og vi vil gjerne dele vår glede med dere, tross den fysisk avstand som fremdeles er påkrevet!

Med en hjertens takk til hver og en for deres omtanke og sjenerøsitet, forsikrer vi dere om vår fortsatte forbønn.

Følg oss

Get the latest posts delivered to your mailbox: