Skip to content

Posts from the ‘Søstrene’ Category

Sommerintervju med sr. Anne-Lise

https://www.katolsk.no/nyheter/2022/07/sommerintervju-solstralen-pa-lunden

Katolsk grovbrød med sr. Anne-Lise

Onsdag 20. april holder sr. Anne-Lise foredrag i Katolsk grovbrød. Les mer og finn lenke til video av foredraget (i ettertid) på katolsk.no: Kan man snakke om glede?

«Ny» priorinne

Vi har den store glede å meddele at vi i dag, mandag 28. mars 2022, har gjenvalgt sr. Anne-Lise av Bebudelsen som priorinne for et nytt mandat på tre år.

Sr. Anne-Lise tør være kjent for de fleste. Hun har tjent kommuniteten som priorinne i flere omganger, sist fra 2019 til 2022. Hun har også hatt flere andre verv i klosterets, Ordenens og Kirkens tjeneste.

Vi takker for deres forbønn både i forkant av valget og nå når vi går inn i en ny periode, og vi forsikrer dere om vår fortsatte forbønn for dere.

Søstrene på Lunden

Pandemi-reportasje fra Lunden

Les hos Vårt Land

70 år i Norge

7. juni er en viktig dato for Lunden kloster: det er vår grunnleggelsesdag, datoen både for de første søstrenes ankomst og for den kanoniske opprettelsen som selvstendig kloster. I år minnes vi at det er nøyaktig 70 år siden den spede begynnelse, da den første lille gruppen søstre kom til Oslo etter en ukes togreise gjennom Europa.

Lunden gård i 1899

Read more

Følg oss

Get the latest posts delivered to your mailbox: