Skip to content

Posts from the ‘Søstrene’ Category

Bebudelsen 2024

Festen for Herrens Bebudelse er Lunden klosters patronatsfest. Det er også festdagen til sr. Anne-Lise av Bebudelsen. I år markerte vi også at det i februar var 60 år siden hun avla sine klosterløfter, med høymesse presidert av biskop Bernt etterfulgt av en enkel feiring sammen med de to representanter fra den dominikanske familie som var tilstede ved løfteavleggelsen i 1964: p. Arne Fjeld OP og sr. Mette Andresen OP.

I dagens anledning hadde priorinnen delegert til en av søstrene å holde den tradisjonelle kapittel-prekenen som vi her deler med dere alle:


Read more

Retrett

I dagens evangelietekst fra Markus leser vi: På den tid kom apostlene tilbake og fortalte Jesus om alt hva de hadde gjort og alt hva de hadde lært folket. Da sier han til dem: «Kom med til et ensomt sted, hvor dere kan være alene og finne litt hvile.»(Mark 6,30–31). Det passer godt her på Lunden, for søstrene er i retrett fra i dag av og en uke fremover. Vi takker for deres forståelse og forbønn.

Sr. Anne-Lise om Kyndelsmesse

Nyttårsbetraktninger

Les sr. Anne-Lises betraktninger på katolsk.no

Katolsk grovbrød med sr. Anne-Lise onsdag 22. november

Les mer på katolsk.no

Følg oss

Get the latest posts delivered to your mailbox: