Skip to content

Posts from the ‘Nyheter’ Category

Annen søndag i fasten

Be vesper med oss på denne lenken:

Innledende impuls og første vesper annen søndag i fasten

Les teksten til impulsen her: Cor unum in Deum: Sansene

Første søndag i fasten

Be vesper med oss på denne lenken:
Innledende impuls og første vesper første søndag i fasten

Les teksten til impulsen på bloggen: Grunnholdningen

Fastetiden 2021

Onsdag 17. februar er askeonsdag, hvor vi innleder den 40-dagers fastetiden før påske.

Kapellet på Lunden er fremdeles stengt for offentligheten, men hver lørdag kveld i hele fastetiden vil første søndagsvesper herfra sendes på St. Rita radio kl. 19.30, innledet av en kort åndlig impuls basert på den aktuelle søndag. Vi inviterer alle til å lytte og be med, og slik vandre gjennom fastetiden sammen med oss.

Vi minner også om Caritas’ fasteaksjon, som er en gylden anledning til å gi et bidrag til kampen mot sult, som er blitt enda viktigere nå under pandemien.

Velsignet faste!

Lunden kloster i Credimus-podcast

Lytt til litt fra livet på Lunden i ukens episode av Credimus på St. Rita radio

Guds Ords søndag

I anledning Guds Ords søndag:

Blogginnlegg med en introduksjon til Markusevangeliet.

Følg oss

Get the latest posts delivered to your mailbox: