Skip to content

Kall

Vei

Herren sa til Abram: «Dra bort fra landet ditt og fra slekten din og fra farshuset ditt til det landet som jeg skal vise deg! 
Jeg vil gjøre deg til et stort folk. Jeg vil velsigne deg og gjøre navnet ditt stort. Du skal bli til velsignelse.
(1. Mos. 12,1 – 2)

 


Hvordan kan man bli nonne?

 

Den dag idag kaller Gud mennesker til å leve etter de evangeliske råd om lydighet, kyskhet og fattigdom, i fellesskap, med en felles regel. Det er dette kallet som er utgangspunktet for den reise veien inn i klosterlivet er. Det er også løftet som gir evne til å forbli trofaste. Gud har en tanke og en plan for hver enkelt av oss, en plass vi er skapt til å fylle, vår del av hans verk å bidra til – vår velsignelse å bringe. 


Å snakke med noen man stoler på kan være en hjelp til å skjelne hva Gud kaller en til.

Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål.
En samtale med en søster er helt uforpliktende.
Du kan også lese artikler og nyheter fra kommuniteten, som har med kall å gjøre her.

 

Å finne sitt kall kan ta tid;
det krever åpenhet og tålmodighet, mye lydhørhet og mye bønn, men det er en prosess det er vel verdt å investere i. Det er ved å finne vårt kall i livet vi kan bli virkelig lykkelige. 

 

Jeg vil høre hva Herren sier, Guds tale er fred for hans folk, hans venner.

(Sal. 85,9)


DSC_0080 kopi

Svar på kallet:


Søstrenes forbilde er Jomfru Maria – hun svarte ganske enkelt:
Jeg er Herrens tjenerinne, det skje meg som du har sagt.

Det er Gud som kaller og mennesket svarer på kallet. Hver eneste kallshistorie har sitt særpreg – fordi det et individuelt møte med Gud, det er mysteriøst, uhåndgripelig, men fullt ut reelt.

Kallet er rettet til en bestemt person – er noe dypt personlig og ikke to kall er like!

Er du åpen for Guds kall?

Les søstrenes historier her“In calling you God says to you:

‘You are important to me, I love you, I am counting on you’.

Jesus says this to each one of us! Joy is born from that!
The joy of the moment in which Jesus looked at me.
Understanding and hearing this is the secret of our joy.” 

“This is the beauty of consecration: it is joy, joy…

(Pave Frans)

Følg oss

Get the latest posts delivered to your mailbox: