Skip to content

Presentasjon

DSC_0329Lunden kloster er et katolsk kloster i Oslo som tilhører Dominikanerordenens kontemplative gren (moniales) og er tilsluttet Fédération Notre Dame des Prêcheurs som er en sammenslutning av tilsvarende klostre i Frankrike, Sveits og Norge.

Søsterkommuniteten har sitt utspring i et dominikanerinnekloster i Lourdes i Frankrike og ble grunnlagt av søstre derfra 7. juni 1951, med hjelp fra den norske legdominikanerinnen Marie Knudtzon.

7. juni 1959 ble klosteret selvstendig (autonomt). Selve klosterbygningene ble fullført i 1966. Klosteret er viet Maria Bebudelse.


 

DSC_0335Som dominikanerinner står vi i Guds Ords tjeneste.

Vår hovedoppgave er bønnen og det som strukturerer vårt liv er den daglige liturgien: messen og tidebønnene.

Etter den monastiske tradisjon vi står i, er arbeidet en integrert del av vårt liv. Så godt vi kan, søker vi å forsørge oss selv gjennom produksjon av ulike «klosterprodukter»: lys, fotokort og rosenkranser. Vi har også hatt flere søstre som har malt ikoner.

Kristus Pantokrator, ikon malt av sr. Turid Dominika, Lunden Kloster

Kristus Pantokrator, malt av sr. Turid Dominika, Lunden Kloster

Ta gjerne en titt innom klosterbutikken for å se hva vi har å tilby.

Til tross for vårt arbeid, er vi også avhengige av økonomisk støtte gjennom gaver. Ønsker du å støtte oss? Se mer om gaver/givertjeneste her.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Følg oss

Get the latest posts delivered to your mailbox: