Skip to content

Sr. Marie Françoise 90 år

13. mars 1931 ble Marie Françoise Josèphe Toublanc født i Ancenis i Frankrike, den yngste av tre barn og eneste datter i familien. 16. mars samme år ble hun døpt, og vokste opp til å bli en driftig ung dame. I 1948 tok hun artium (baccaleuréat) på en skole drevet av Ursulinernonner, og begynte på en licence des lettres, før hun bestemte seg for å gå i kloster.

I mai 1951, kort tid før de første søstrene ble sendt til Norge for å grunnlegge på Lunden, trådte hun inn i dominikanerinnenes kloster i Lourdes, og har således i år vært i kloster i 70 år. I april 1952 fikk ordensdrakten og navnet sr. Marie Françoise av Barmhjertigheten. Hun avla første løfter i Ordenen 25. august 1953 og evige løfter 25. august 1956. I 2003 feiret hun således sitt 50-årsjubileum med løfter.

7. juni 1959, sr. Marie Françoise nr. 2 fra høyre i første rekke av søstre, bak biskop Mangers.

12. februar 1958, dagen etter den store feiringen av 100-årsjubileet for Maria-åpenbaringene i Lourdes, reiste hun nordover, sendt til Norge for å bli en del av den nye grunnleggelsen. Hun er nå den siste gjenlevende av den opprinnelige kommuniteten fra klosterets kanoniske opprettelse 7. juni 1959. Som den første av de utenlandske søstrene, ba hun om norsk statsborgerskap, som hun fikk innvilget 17. mars 1972.

Sr. Marie Françoise i biblioteket

Sr. Marie Françoise ble opprinnelig sendt til Lunden fordi de trengte en kantor. Deretter ble hun klosterets organist etter at Sr. Marie Knudtzon kjøpte et harmonium. Senere har hun også tjent kommuniteten som sakristan, gjestesøster, sykepleier, økonom og visepriorinne, samt bibliotekar – et verv hun fremdeles innehar og ivaretar med stor iver og omhu.

På biskop Grans oppfordring opprettet klosteret et off-set trykkeri som Sr. Marie Françoise betjente i 17 år, i bispedømmets tjeneste. Alle de nye oversettelsene av det latinske missale ble trykket på Lunden og sendt ut til alle kirkene i Norges land. Dette arbeidet brakte oss konkret i kontakt med Bispedømmet og ikke minst ungdomsarbeidet ved trykking av NUKs ungdomsblad. En stund arbeidet hun også for Caritas.

Etter 17 år ble trykkeriet avviklet og sr. Marie Françoise fikk tid til å lære å male ikoner, noen hun trofast har fortsatt med. Hun sto bak den populære «Rosenkransboken» som nettopp kom ut i revidert utgave, og hun har også laget et hefte om korsveien. Hun har skrevet en bok titulert «Kom til Faderen», som først kom ut på fransk og senere også ble oversatt til norsk. Det er et resultat av hennes åndelige lesning gjennom alle år i klosteret.

Sr. Marie Françoise er et eksempel på selvhengivelse og trofast tjeneste i klosteret og i Kirken, og vi er henne dypt takknemlige for alt hun har betydd og fremdeles betyr for oss alle her på Lunden. Hjerteligste gratulasjoner og ad multos annos!


Følg oss

Get the latest posts delivered to your mailbox: