Skip to content

Full av nåde og sannhet

Og Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet, en herlighet som den enbårne Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet. (Joh 1,14)

Det er vanskelig ikke å høre et ekko av 2 Mosebok her, fra kapittel 33 og 34 hvor Moses ber om å få se Guds herlighet (i vers 17 nevnes da også Loven og Moses uttrykkelig). Rett før har det vært snakk om hvordan Gud talte med Moses i telthelligdommen israelittene bar med seg i ørkenen (33,7–11), hvilket sannsynligvis alluderes til i ordet eskenosen, som oversettes med «tok bolig». Bokstavelig talt betyr det «slo opp sin bolig/sitt telt». Vi leser: Read more

Og Ordet ble kjød

Og Ordet ble kjød. Ordet ble menneske. Ordet ble kjøtt, menneske av kjøtt og blod. Det lyder igjen og igjen, som et refreng gjennom hele julefeiringen. Vi hører det, vi leser det, vi synger det, vi ser det konkretisert i julekrybber og julespill. Men fatter vi det? Forstår vi egentlig hva det betyr, hva det handler om? Forhåpentligvis er svaret nei, for et ubetinget ja ville tyde på en total mangel både på innsikt og selvinnsikt. Hva kan visdomslitteraturen bidra med når vi nærmer oss dette store mysteriet? Read more

O Sapientia

O Sapientia! Slik går vi inn i den siste uken før jul: med en påkallelse av den guddommelige Visdom.

Hva er egentlig visdom? Det latinske ordet henger sammen med verbet for å smake, sapere. Det dreier seg altså om en erfaringsbasert kunnskap, noe som nærer livet (jfr. L. Gioia, The Wisdom of Saint Benedict, s. 181–182). Det dreier seg om å lære å leve, å få overlevert en måte å oppføre seg på, å bli formet, dannet. «Kom, lær oss å leve klokt og rett» ber antifonen. En slik art de vivre vil nødvendigvis være basert på en viss forståelse av verden og av mennesket. Visjonen, det indre bildet av kunstverket man ønsker å skape, styrer de valg man gjør i den kreative prosessen. Read more

Messetider for julen

I følge med Matteus

Den katolske Kirkes liturgi fordeler evangelietekstene for søndager og høytider i en syklus på tre år (A, B og C,) hvor hvert år er viet ett av de synoptiske evangeliene. År A leser vi Matteus, år B, Markus (litt supplert av Johannes ettersom Markus er kortere enn de to andre), og år C Lukas. Det liturgiske året vi går inn i med første søndag i advent 2022, er år A, som vi skal gjennomleve og «gjennomlese» i følge med Matteus.

Selv om de grunnleggende forteller den samme historien, har hver evangelist sitt særpreg og sin spesielle måte å fortelle den på. 

Å ha litt bakgrunnskunnskap, kan åpne nye perspektiver for oss og hjelpe oss å oppdage ting i tekstene som tidligere unnslapp vår oppmerksomhet. Dette kan igjen gi nye innsikter for vårt eget liv og vår tro. 

La oss derfor se litt nærmere på Matteus-evangeliet. Read more

Følg oss

Get the latest posts delivered to your mailbox: