Skip to content

Påsketiden 2022: Jeg er livets brød (5)

For jeg har mottatt fra Herren det jeg også har gitt videre til dere:

I den natt da Herren Jesus ble forrådt, tok han et brød, takket, brøt det og sa: «Dette er min kropp, som er for dere. Gjør dette til minne om meg!»

På samme måte tok han begeret etter måltidet og sa: «Dette begeret er den nye pakt i mitt blod. Hver gang dere drikker av det, gjør det til minne om meg!»

For hver gang dere spiser dette brødet og drikker av begeret, forkynner dere Herrens død helt til han kommer.

(1 Kor 11,23–26)

OBS! Endring i messetiden tirsdag 17. mai

Tirsdag 17. mai, på nasjonaldagen, feires messe for folk og fedreland på Lunden kl. 10.00.

Ingen messe kl. 18.00.

Påsketiden 2022: Jeg er livets brød (4)

Sion, pris din saliggjører, / pris din hyrde og din fører, / si ham takk, syng gledeskvad! /
Se nu til hva du kan evne, / større dog enn ord kan nevne, / er den venn som gjør deg glad. Read more

Påsketiden 2022: Jeg er livets brød (3)

«Kom og ét ditt brød med glede, og drikk din vin av et godt hjerte, for Gud har allerede funnet behag i dine gjerninger. La alltid dine klær være hvite, og la det ikke mangle olje på ditt hode» (Fork 9,7–8).

Dersom vi skulle forklare dette ordet etter dets bokstavelige og nærliggende mening, ville vi si at det dreier seg om en klar og gagnlig formaning hvor Forkynneren oppfordrer oss til å se med mistanke på og holde oss borte fra de krokete hjulspor som følges av mennesker som gjør ondt, og står sannheten imot. […] Men tolker vi dette ordet etter den høyere mening, heves vi opp til en edlere forståelse av det. Da lærer vi oss å forstå at det dreier seg om det himmelske og mystiske brød, det som stiger ned fra himmelen og gir verden liv, og om å drikke den åndelige vin av et godt hjerte, det vil si den vin som vellet frem fra det sanne vintres side på den tid da den livgivende lidelse fant sted. Read more

Påsketiden 2022: Jeg er livets brød (2)

Dearest daughter, contemplate the marvelous state of the soul who receives this bread of life, this food of angels, as she ought. When she receives this sacrament she lives in me and I in her. Just as the fish is in the sea and the sea is in the fish, so am I in the soul and the soul in me, the sea of peace. Grace lives in such a soul because, having received this bread of life in grace, she lives in grace. Read more

Følg oss

Get the latest posts delivered to your mailbox: