Skip to content

Posts from the ‘Kall’ Category

Bebudelsen 2024

Festen for Herrens Bebudelse er Lunden klosters patronatsfest. Det er også festdagen til sr. Anne-Lise av Bebudelsen. I år markerte vi også at det i februar var 60 år siden hun avla sine klosterløfter, med høymesse presidert av biskop Bernt etterfulgt av en enkel feiring sammen med de to representanter fra den dominikanske familie som var tilstede ved løfteavleggelsen i 1964: p. Arne Fjeld OP og sr. Mette Andresen OP.

I dagens anledning hadde priorinnen delegert til en av søstrene å holde den tradisjonelle kapittel-prekenen som vi her deler med dere alle:


Read more

Sr. Anne-Lise om Kyndelsmesse

Velkommen til halvdagsretrett i fastetiden

Første torsdag i måneden: Bønn for kall

Marias uplettede unnfangelse: et kall

I Kristus utvalgte han oss
før verdens grunnvoll ble lagt
,
til å stå for hans ansikt,
hellige og uten feil.
I kjærlighet og etter sin egen gode vilje
avgjorde han på forhånd
at vi skulle få rett til å være hans barn
ved Jesus Kristus
,
til lov og pris for hans herlighet og nåde,
som han overøste oss med
i ham som han elsker så høyt
.

(Ef. 1,4-6)


Alle, hvert enkelt menneske, har et kall. Før verdens grunnvoll ble lagt, før vi ble til, utvalgte Gud oss og skapte oss med en helt spesiell, unik oppgave i tankene. Alle har sin personlige plass å fylle i Guds plan for verden, sin egen stemme i den store lovprisnings-symfonien. Ingen er overflødig. Ingen kan byttes ut med en annen. Read more

Følg oss

Get the latest posts delivered to your mailbox: