Skip to content

Posts from the ‘Kall’ Category

Retrettmateriale: ta en halvdagsretrett hjemme

På grunn av korona-situasjonen kan den planlagte halvdagsretretten for unge voksne dessverre ikke arrangeres nå i september.

Vi oppforder likevel alle som ønsker eller føler behov til å ta en halv dag tilbaketrukket i stillhet, til å gjøre det likevel – gjerne lørdag 5. september – hjemme hos seg selv, og gjør her tilgjengelig en innledning til tema, tekster til meditasjon, samt opptak av middagsbønn med søstrene.

Innledning

Tekster til meditasjon

Middagsbønn – video (blir også tilgjengelig på Facebook)

Bønn med, for, i skaperverket:

Første torsdag i måneden: Bønn for kall

Hver første torsdag i måneden er, som kjent, kallstorsdag i OKB.

Denne første torsdag i september vil søstrene feire en messe med bønn for kall, og oppfordrer alle til å forene seg med oss i bønn selv om det ikke er mulig for oss å åpne kapellet. Gå gjerne i messen i din lokale menighet, eller be hjemme, alene eller med familien.

Vi deler også noen innblikk i vårt liv og kall:

Kallshistorier:

Med kall til å lytte (Tonsenbladet digitalt) 

Et spørsmål om kall (Cor Unum in Deum)

No livnar det i Lunden (katolsk.no)

Her på nettsidene:

Kall, Nonne i Dominikanerordenen?, Prøvetid og utdannelse

 

Read more

Etter regelen

På festen for den hellige Augustin: Blogginnlegg «Etter regelen».

Hver sitt kall

God has created me to do Him some definite service; He has committed some work to me which He has not committed to another. I have my mission—I never may know it in this life, but I shall be told it in the next. Somehow I am necessary for His purposes, as necessary in my place as an Archangel in his—if, indeed, I fail, He can raise another, as He could make the stones children of Abraham. Yet I have a part in this great work; I am a link in a chain, a bond of connexion between persons. He has not created me for naught. I shall do good, I shall do His work; I shall be an angel of peace, a preacher of truth in my own place, while not intending it, if I do but keep His commandments and serve Him in my calling.

(Meditasjon av den hellige kardinal John Henry Newman
http://www.newmanreader.org/works/meditations/meditations9.html)

Intervju i Tonsenbladet (digitalt for anledningen)

Tonsenbladet: Med kall til å lytte, se s. 9.

Følg oss

Get the latest posts delivered to your mailbox: