Skip to content

Posts from the ‘Kall’ Category

St. Dominikus’ annen måte å be på

Den salige Dominikus ba også ofte liggende utstrakt på gulvet med ansiktet ned. Hans hjerte var grepet av anger, og han snakket strengt til seg selv og talte, noen ganger så høyt at det kunne høres, med disse ord fra evangeliet: «Gud, vær meg synder nådig» (Luk 18,13), og fromt og ærbødig mintes han Davids ord og sa: «Det er jeg som har syndet; jeg har handlet ille» (2 Sam 24,17). Han gråt og jamret høyt og deretter sa han: «Jeg er ikke verdig til å løfte mitt blikk og se opp mot himmelen, for mine misgjerninger tynger meg. For jeg har egget din vrede, jeg har gjort det som er ondt i dine øyne» (Manasses bønn 9-10), og han ba høyt og med andakt disse ord fra den salme som begynner «Gud, vi har hørt det med egne ører»: «Vi synker ned i støvet, vi ligger presset mot jorden» (Salme 44,26), og videre: «Jeg ligger presset mot støvet. Gi meg liv slik du har sagt!» (Salme 119,25). Read more

St. Dominikus’ første måte å be på

Hans første måte å be på, var å bøye seg dypt foran alteret, som om Kristus som alteret symboliserer, virkelig var tilstede i egen person, ikke bare symbolsk. Dette er i samsvar med det som står skrevet i Judits bok: «Den milde og ydmykes bønn har alltid behaget deg» (jfr Judit 9,11). Det var ved ydmykhet den kanaaneiske kvinnen oppnådde det hun ville (jfr Matt 15,21-28 par), og også den bortkomne sønn (jfr Luk 15,11-32). Og det står skrevet: «Jeg er ikke er verdig at du kommer inn under mitt tak» (Matt 8,8). «Bøy meg, Herre, dypt i ydmykhet» (jfr Sir 1,17) og «Herre, for deg er jeg dypt nedbøyd» (Salme 119,107). Read more

800 år siden Dominikus’ fødsel til det evige liv

I 2021 minnes vi at det er nøyaktig 800 år siden vår Ordens grunnlegger, den hellige Dominikus, døde i Bologna og gikk inn til herligheten med Kristus. Dette vil bli markert på ulike måter av den dominikanske familie verden over gjenom hele året.

Å minnes de hellige som er gått forut for oss, og spesielt de som er våre fedre og mødre i tro og liv, er en invitasjon til på nytt å se hen til deres eksempel og la oss inspirere av det. Når det gjelder Dominikus, er en av kildene vi har til å dette, en middelaldertekst med tilhørende bilder som forteller om hans ni måter å be på. I løpet av de kommende månedene vil vi her dele noe av vår åndelige arv med dere gjennom en norsk oversettelse av denne teksten, illustrert med detaljer fra et ikon malt her på Lunden av vår egen sr. Turid, etter modell av de opprinnelige bildene, og med kommentarer som kan hjelpe oss å følge hans eksempel i vår bønn og vårt liv i dag.

Vi begynner i dag med tekstens innledning, og inviterer alle til å meditere over sr. Turids vakre ikon. Read more

Retrettmateriale: ta en halvdagsretrett hjemme

På grunn av korona-situasjonen kan den planlagte halvdagsretretten for unge voksne dessverre ikke arrangeres nå i september.

Vi oppforder likevel alle som ønsker eller føler behov til å ta en halv dag tilbaketrukket i stillhet, til å gjøre det likevel – gjerne lørdag 5. september – hjemme hos seg selv, og gjør her tilgjengelig en innledning til tema, tekster til meditasjon, samt opptak av middagsbønn med søstrene.

Innledning

Tekster til meditasjon

Middagsbønn – video (blir også tilgjengelig på Facebook)

Bønn med, for, i skaperverket:

Første torsdag i måneden: Bønn for kall

Hver første torsdag i måneden er, som kjent, kallstorsdag i OKB.

Denne første torsdag i september vil søstrene feire en messe med bønn for kall, og oppfordrer alle til å forene seg med oss i bønn selv om det ikke er mulig for oss å åpne kapellet. Gå gjerne i messen i din lokale menighet, eller be hjemme, alene eller med familien.

Vi deler også noen innblikk i vårt liv og kall:

Kallshistorier:

Med kall til å lytte (Tonsenbladet digitalt) 

Et spørsmål om kall (Cor Unum in Deum)

No livnar det i Lunden (katolsk.no)

Her på nettsidene:

Kall, Nonne i Dominikanerordenen?, Prøvetid og utdannelse

 

Read more

Følg oss

Get the latest posts delivered to your mailbox: