Skip to content

Posts from the ‘Kall’ Category

Hver sitt kall

God has created me to do Him some definite service; He has committed some work to me which He has not committed to another. I have my mission—I never may know it in this life, but I shall be told it in the next. Somehow I am necessary for His purposes, as necessary in my place as an Archangel in his—if, indeed, I fail, He can raise another, as He could make the stones children of Abraham. Yet I have a part in this great work; I am a link in a chain, a bond of connexion between persons. He has not created me for naught. I shall do good, I shall do His work; I shall be an angel of peace, a preacher of truth in my own place, while not intending it, if I do but keep His commandments and serve Him in my calling.

(Meditasjon av den hellige kardinal John Henry Newman
http://www.newmanreader.org/works/meditations/meditations9.html)

Intervju i Tonsenbladet (digitalt for anledningen)

Tonsenbladet: Med kall til å lytte, se s. 9.

Velkommen til halvdagsretrett lørdag 15. februar

Første torsdag i måneden: Bønn for kall

Kallsmesser i OKB 2020: Oversikt på katolsk.no

Halvdagsretretter våren 2020

Tre til fire ganger i året inviterer vi unge voksne mellom 18 og 35 år til en halv dags retrett (kl. 10.00 – 14.00) her på Lunden kloster.

Dagen begynner med messe i klosterkapellet kl. 10.00 og avrundes med middagsbønn kl. 13.30. Programmet består ellers av en innledning til dagens tema holdt av en søster, tid til stillhet og personlig bønn, samtale rundt tema og mulighet til å stille spørsmål, samt kaffe/te og noe å bite i.

Retretten gir rom for få et pusterom i hverdagen, få tid til refleksjon og ettertanke, samt å bli kjent med klosteret og bønnelivet. Det er også en fin mulighet til å treffe jenvaldrende, bli kjent med nye mennesker, og dele tanker og erfaringer om tro og tvil, livet, Kirken og samfunnet.

I utgangspunktet snakker vi norsk, men dersom det er behov for det, kan innlegg og samtale være på engelsk.

Våren 2020 har vi satt opp følgende lørdager:

  • Lørdag 15. februar: «Hans sang er hos meg om natten» – om sang og musikk i Bibelen
  • OBS, endret dato: Lørdag 2. mai: To be announced…

Følg oss

Get the latest posts delivered to your mailbox: