Skip to content

Posts from the ‘Kall’ Category

Velkommen til halvdagsretrett

Bønn for kall: Velkommen til Lunden!

I dag er første torsdag i september, og vi ber for kall i hele bispedømmet.

På Lunden feires messen for kall kl. 18.00. Kom og be sammen med oss og bispedømmets seminarister, og bli med inn på kirkekaffe etterpå for å treffe oss alle til uformelt samvær. Velkommen!

Kallsmesse på Lunden

Torsdag 7. september 2023 feires den månedlige kallsmessen i OKB på Lunden kl. 18.00. Seminaristene fra St. Eystein kommer for å feire messen sammen med oss.

Messen blir etterfulgt av kirkekaffe hvor du kan bli kjent med søstrene og seminaristene over en kopp kaffe eller te.

Velkommen!

70 års trofasthet

Den 25. august var det 70 år siden sr. Marie Françoise avla sine klosterløfter i klosteret i Lourdes. Fem år senere ble hun sendt til Norge for å være med på grunnleggelsen av Lunden, og hun er nå den siste gjenlevende av den opprinnelige gruppen fra da klosteret ble opprettet i 1959.

Vi takker Gud for hans og sr. Marie Françoises trofasthet, og for at vi fremdeles har henne blant oss. Read more

Den gode hyrdes søndag: Bønn om kall

O Jesus, sjelenes guddommelige hyrde, du som kalte apostlene, for å gjøre dem til menneskefiskere, dra også i dag til deg brennende og gavmilde unge sjeler, for å la dem følge deg og være dine tjenere; gi dem del i din tørst etter at alle mennesker skal bli kjøpt fri […] åpne hele verdens horisonter for dem […] slik at de ved å svare på ditt kall, kan forlenge din sendelse her nede, bygge opp ditt mystiske legeme, som er Kirken, og være ‘jordens salt’ og ‘verdens lys’ (Matt 5,13).

Les pave Frans’ budskap på katolsk.no:

https://www.katolsk.no/nyheter/2023/04/pave-frans-budskap-til-kallssondagen-30-april-2023

Vi minner også om at førstkommende torsdag, 4. mai, er første torsdag i måneden hvor vi ber spesielt for kall i OKB.

Følg oss

Get the latest posts delivered to your mailbox: