Skip to content

Bønn/gudstjenester

Lunden-1-407

 

Under normale omstendigheter er klosterets kapell åpent for alle.

 

Klosterets kapell er vanligvis åpent hver dag for alle som ønsker en stille stund eller som ønsker å delta i våre gudstjenester.


Hvis kapellet skulle være låst, så er det bare å ringe på hoveddøren.
Liturgien synges dels på norsk, dels på latin.

For eventuelle forandringer i den daglige messetid/gudstjenestetid, se:
Aktuelle messetider

Når det gjelder messen, minner vi om at man må være katolikk for å kunne motta nattverden. De som ønsker det, kan i stedet motta en spesiell velsignelse av presten når de følger kommunionskøen og legger høyre hånd mot venstre skulder.

 

Be med oss hjemmefra?
Opptak av kompletorium for en hel uke ligger her: Kompletorium


Hender med rosenkransRosenkransen bes tirsdag – fredag kl. 12.50, lørdag og søndag kl. 18.00.
Hver fredag, bortsett fra fredag før første søndag i måneden, har vi vanligvis sakramentstilbedelse fra kl. 19.00 (etter vesper) – kl. 20.15. utstilling

 

 

 

 

 

 


 

Følg oss

Get the latest posts delivered to your mailbox: