Skip to content

65 år siden den kanoniske opprettelsen

7. juni er Lunden klosters grunnleggelsesdag, både dagen for de første søstrenes ankomst og dagen for den kanoniske opprettelsen. I år er det 65 år siden sistnevnte, og vi feirer Jesu Hjertefest samme dag. Det passer fint, for den første messen som ble feiret på Lunden da søstrene var ankommet i 1951, var Jesu Hjerte-messen, slik vi kan lese i den gamle kronikken:

Vi måtte stå tidlig opp i morgen etter for å be matutin, laudes og i det minste prim, før biskopen kom. Heldigvis er ikke messen før kl. 8. Bussen var forsinket, det passet oss bra denne gangen så vi rakk til og med å be ters og ha litt betraktning. Sr Marie fungerte som sakristan. Biskopen hadde med seg sin sekretær, pastor Hansten Knudtsen, som assisterte ham under messen. Det var dialogmesse, oktavdagen for Jesu Hellige Hjerte, fredag 8. juni. Vi ba den med all den iver og glød vi var istand til; det var dypt rørende. Ordene syntes å være gjort for oss og beskrev vårt program. «Cogitationes» – Kristi Hjertes tanker. Han har sett oss i denne stunden, hvor vi ønsket å forene oss med hans tanker, å gjøre hva vi kunne for å gjøre Faderens vilje sammen med Ham og å arbeide helt til det ytterste av våre krefter for at alle skulle bli ett. Vi er bare svakhet, men vi stoler på hans nåde og på Marias hjelp for å forbli trofaste. Vi sang Sanctus og Agnus Dei fra 15. messe, som vi øvet dagen før på toget. På slutten av takksigelsen sang vi den lille Ave Maria. Biskopen var fornøyd og det sa han til oss i en kort, men meget faderlig tale. 

Les mer her: 60 år siden de første søstrene ankom og her: 7. juni 2019: 60-årsjubileum for klosterets opprettelse

Følg oss

Get the latest posts delivered to your mailbox: