Skip to content

Posts from the ‘Liturgi/bønn’ Category

Kompletorium mandag

En betraktning for Epifani: The Loving Gift

And even if you leave me, I’ll be richer when you go.  I’m richer with the lovin’ gift you gave me… skriver Kris Kristoffersen i sangen «The Loving Gift», udødeliggjort av Johnny og June Carter Cash.

Ethvert sant møte mellom mennesker er en utveksling av gaver – de gavene vi bærer i oss. Each giving to the other love an’ givin’ it away, som Kristoffersen uttrykker det, og lar Johnny og June ramse opp annenhver gang: Read more

Godt nytt år!

Fra salmeboken: Det hev ei rose sprunge

For «vi er Guds barn, og det er ennå ikke åpenbart hva vi skal bli. Vi vet at når han åpenbarer seg, skal vi bli ham lik, for da skal vi se ham som han er». Hvilke er så disse skatter av visdom og kunnskap, hvilke er disse guddommelige rikdommer? Alt vi vet, er at det er nok for oss.

Ennå kan vi ikke skue ham som ble født før morgenstjernen. La oss i stedet oppsøke ham som i sene nattetimer ble født av Jomfruen. Ennå forstår vi ikke at hans navn er til før solen. La oss i stedet erkjenne det telt han har oppslått i solen.

Ennå skuer vi ikke den enbårne Sønn som alltid er hos sin Far; la oss i stedet minnes brudgommen som går ut av sitt kammer. Ennå er vi ikke skikket til Faderens gjestebud; la oss i stedet lære våre Herres Jesu Kristi krybbe å kjenne.

(Fra en preken av den hellige Augustin)

Gledelig jul!

Fra salmeboken: Mitt hjerte alltid vanker

Da han ville, på den måte han ville, åpenbarte han Ordet på den tid han selv på forhånd hadde fastsatt, det Ord som han hadde skapt alt ved. Dette Ordet hadde han inne i seg selv, det var usynlig for den skapte verden, og så gjør han det synlig.

Han uttaler det først med sin røst, føder det som lys av lys og sender deretter ut Herren, sin egen tanke, til skapningen. Det som først bare var synlig for ham selv og usynlig for den skapte verden, gjør han synlig slik at verden ved å se det som kommer til syne, kan blir frelst. Denne tanken som gikk ut til verden, viste seg som Guds tjener. Alt er blitt til ved ham, han er den eneste som er blitt til av Faderen.

(Fra traktaten mot Noetus’ heresi, av den hellige Hippolyt)

Fjerde uke i advent

Fra salmeboken:
Folkefrelsar (Ambrosius av Milano)

Fra Lesningstudstjenesten:

For selve din lengsel er din bønn; varer lengselen ved, gjør bønnen det også. For det er jo ikke uten grunn at apostelen sier: Be uten opphør (1 Tess 5,17).

Når han sier: Be uten opphør, betyr det at vi uopphørlig skal ligge på kne, til stadighet ligge utstrakt eller stå med løftede hender? Hvis det er dét det betyr å be, tror jeg ikke vi er i stand til å gjøre det uten opphør.

Men det finnes en annen, en indre bønn som er uten opphør, og det er lengselen. Uansett hva annet du gjør, holder du ikke opp med å be hvis du lengter etter sabbaten. Hvis du ikke vil holde opp med å be, hold da ikke opp med å lengte. Om din lengsel varer ved, gjør din stemme det også. Du tier først når du slutter å elske.

(Fra utlegningene av salmene
av den hellige Augustin, biskop av Hippo)

Følg oss

Get the latest posts delivered to your mailbox: