Skip to content

Kristus – Guds Ord

Pantokrator

Kristus Pantokrator, ikon malt av sr. Turid Dominika, Lunden Kloster

 Og Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss,  og vi så hans herlighet. (Joh. 1,14)

 

I sentrum av det det dominikanske liv står Kristus, Guds Ord som ble menneske.
Dominikanerordenen, med alle sine grener, fødtes ut av engasjement for denne sannheten, og står i Guds Ords og evangeliseringens tjeneste (jfr. Ordenens grunnleggende konstitusjon).

Nonnenes oppgave er å søke ham, tenke på ham og kalle på ham i det skjulte, slik at ordet som går ut av Guds munn, ikke vender tomt tilbake til ham, men gjør det han vil og fullfører det han sender det til (jfr. Jes. 55,10).
(Fra Konstitusjonene for nonnene i Dominikanerordenen)

Kristus er den som har kalt oss sammen. Kristus er drivkraften i alt vi gjør, kjernen i alt vi er.

Det er Kristi kjærlighet som driver oss, – fordi vi forstår, at når én er død på alles vegne, så er hans død alles død.
Og når han døde for alle, var det for at det å leve ikke lenger skulle bety bare å leve sitt eget liv,
men å leve for ham som er død og oppstanden for oss. (2. Kor. 5,14  -15)

Han er vårt liv.

Transfiguration_by_fra_Angelico_(San_Marco_Cell_6)

Kristi forklarelse, malt av Fra Angelico OP (ca. 1400 – 1455)

 

 

CONTEMPLARE – kontemplere…

Herren, det er Ånden, og hvor Herrens Ånd er, der er frihet.
Og vi, som uten slør for ansiktet ser Herrens herlighet som i et speil,
vi blir alle forvandlet til dette bildet, fra herlighet til herlighet,
og dette skjer ved Herrens Ånd.

(2. Kor. 3,17 – 18)

Fra_Angelico_-_Noli_Me_Tangere_(Cell_1)_-_WGA00535

Maria Magdalena møter den Oppstandne («Noli me tangere»), malt av Fra Angelico OP (ca. 1400 – 1455)

 

 

…ET CONTEMPLATA ALIIS TRADERE – og bringe videre til andre det vi har kontemplert.

Vi forkynner ikke oss selv, men Jesus Kristus som Herre og oss som tjenere for dere – for Jesu skyld.
For Gud, som sa: «Lys skal stråle fram fra mørket», han har også latt lyset skinne i våre hjerter,
for at kunnskapen om Guds herlighet i Jesu Kristi ansikt skal lyse fram.

(2.Kor. 4,5 – 6)

Følg oss

Get the latest posts delivered to your mailbox: