Skip to content

Hverdagsfrø for små helter

St. Rita radio lanserer en ny programserie for barn, blant annet med korte katekeser i samarbeid med Kateketisk senter. Sr. Elisabeth fra Lunden bidrar også, og første episode med henne sendes i dag: Hverdagsfrø, episode 2

In medio Ecclesiae

In medio ecclesiae aperuit os eius et implevit eum Dominus spiritus sapientiae et intellectus: stolam gloriae induit eum.

Slik lyder Graduale Romanums inngangsvers til høytiden for den hellige Dominikus. «Midt i Kirken åpnet Herren hans munn og fylte ham med visdoms og forstands ånd. Han kledte ham i herlighets skrud» oversetter den norske messeboken… Les resten av innlegget på vår blogg: Cor Unum in Deum

Sommerintervju med sr. Anne-Lise

https://www.katolsk.no/nyheter/2022/07/sommerintervju-solstralen-pa-lunden

Sr. Anne-Lise om pinse

Veni Pater pauperum

Hva betyr det å miste en far? Hvordan oppleves det å bli farløs? Om det er i biologisk eller åndelig forstand, eller begge deler på en gang, berører det dype sjikt i et menneske, både i det ytre og det indre.

De farløse, som enkene, har en særlig plass i de jødiske Skriftene. Vi finner dem igjen både i Loven, Profetene, Salmene og de andre skriftene. Guds folk skal ikke plage og undertrykke enker og farløse, heter det i Loven (2 Mos 22,22), og profetene er ikke sene med å minne dem om det (f.eks. Jer 7,6). Når Job vil bevise sin rettferd og uskyld, er omsorgen for enker og farløse noe av det han nevner (Job 31,17–18). Hva mer er, Herren selv har en særlig omsorg for dem. Herren «holder enker og farløse oppe» (Salme 146,9). Read more

Følg oss

Get the latest posts delivered to your mailbox: