Skip to content

God sommer…

… ønsker to- og firbente på Lunden.

Kvinner i Kirken: Sr. Anne-Lise på katolsk.no

Les intervjuet på katolsk.no:

http://www.katolsk.no/nyheter/2021/06/kvinner-i-kirken-del-2-2013-kirken-kunne-ikke-ha-eksistert-uten-kvinnene

Jesu Hjerte

«Jeg bønnfaller dere ved Guds miskunn». Det er Paulus som ber oss, eller snarere: Gjennom Paulus er det Gud som ber oss, fordi Gud vil elskes heller enn fryktes. Gud ber oss fordi han heller vil være Far enn Herre. Gud bønnfaller oss ved sin miskunn heller enn å stille strenge krav.

Hør hva Herren ber oss om: «Se på meg. Er ikke mitt legeme deres legeme, mine lemmer deres demmer, mine innvoller deres innvoller, mine ben deres ben, mitt blod deres blod? Om det er så at dere frykter Gud, da kan dere jo elske det som er deres? Om det er så at dere flykter fra Gud, kan dere ikke vende tilbake til deres far? Men kanskje dere føler dere beskjemmet på grunn av min store lidelse, som dere var skyld i? Vær ikke redde! Korset har ingen brodd for meg, men for døden. Naglene påfører meg ikke smerte, men gjør at jeg elsker dere inderligere. Sårene får meg ikke til å skrike av smerte, men fører dere dypere inn i mitt hjerte.»

(Fra en preken av den hellige Peter Krysologos)

St. Dominikus’ sjette måte å be på

Den hellige far Dominikus ble også noen ganger sett i bønn med armer og hender utstrakt, spent ut med stor kraft, i korsform, mens han sto oppreist så rett han kunne. Det var på denne måten han ba da Gud på hans forbønn oppvekket fra de døde en gutt ved navn Napoleon i Sankt Sixtus i Roma, i sakristiet, og i kirken under feiringen av messen, da han ble løftet opp fra jorden, slik den fromme og hellige søster Cecilia forteller. Hun var tilstede og så det da det skjedde, sammen med en stor mengde. Han var som Elia da han oppvekket enkens sønn: han la seg over ham og strakte seg ut (1 Kong 17,21).

På samme måte ba han da han utenfor Toulouse reddet de engelske pilgrimmene fra å drukne i elven. Det var slik vår Herre ba da han hang på korset, nemlig med hender og armer utstrakt, «med høye rop og tårer, og han ble bønnhørt for sin fromhets skyld» (Heb 5,7). Read more

70 år i Norge

7. juni er en viktig dato for Lunden kloster: det er vår grunnleggelsesdag, datoen både for de første søstrenes ankomst og for den kanoniske opprettelsen som selvstendig kloster. I år minnes vi at det er nøyaktig 70 år siden den spede begynnelse, da den første lille gruppen søstre kom til Oslo etter en ukes togreise gjennom Europa.

Lunden gård i 1899

Read more

Følg oss

Get the latest posts delivered to your mailbox: