Skip to content

Dominikanerordenen – Prekebrødrenes Orden – Ordo Prædicatorum

 

Dominikanerordenen er en internasjonal forkynnerorden med aktivitet på alle kontinenter. Ordenen har som kall å forkynne Jesus Kristus over hele verden for sjelenes frelse.

Ordenen ble grunnlagt av den hellige Dominikus (ca 1170-1221), og den fikk sin offisielle godkjennelse i 1216.

Det første nonneklosteret var imidlertid blitt opprettet allerede i 1206.


Norge: Dominikanerordenen representert ved brødrene, var virksom i Norge fra første halvdel av det 13. århundre og frem_D329277 rev til reformasjonen.

Les mer om Dominikanerklostrene i Norge i middelalderen på katolsk.no:

 

I 1921 kom brødrene tilbake og opprettet St. Dominikus Kloster i Oslo. Ordenens kvinnelige grener kom først til Norge i vårt århundre og er i dag representert ved tre klostre.

 


Dominikanernonnene i Lunden kloster virkeliggjør Ordenens kall på en litt annen måte enn brødrene, de apostoliske søstrene og legmannsgrenen.

I stedet for å gå ut og forkynne Jesus Kristus, er de kalt til å arbeide for verdens frelse i et tilbaketrukket liv. I bønn og lovprisning, i bot og forsakelse og i forsøk på å leve sammen i et forsonet fellesskap, deltar søstrene ved Lunden kloster på sin måte i Ordenens og Kirkens sendelse.

 


 

For å bli bedre kjent med Ordenen, se også dominikansk helgengalleri og en alfabetisk oversikt over kjente og mindre kjente dominikanere.

Murray_Lunden

Følg oss

Get the latest posts delivered to your mailbox: