Skip to content

70 års trofasthet

Den 25. august var det 70 år siden sr. Marie Françoise avla sine klosterløfter i klosteret i Lourdes. Fem år senere ble hun sendt til Norge for å være med på grunnleggelsen av Lunden, og hun er nå den siste gjenlevende av den opprinnelige gruppen fra da klosteret ble opprettet i 1959.

Vi takker Gud for hans og sr. Marie Françoises trofasthet, og for at vi fremdeles har henne blant oss.

Les mer om sr. Marie Françoise på denne lenken, som ble lagt ut anledning hennes 90-årsdag i 2021: Sr. Marie Françoise 90 år

Løfteavleggelsesformularet fra sr. Marie Françoises evige løfter i Lourdes i 1956

Følg oss

Get the latest posts delivered to your mailbox: