Skip to content

Kommuniteten

Så lev da sammen i full endrektighet, og ær Gud i hverandre, for hans templer er dere jo blitt.

(Fra Augustins Regel)

Internasjonalt fellesskap…

Kommuniteten på Lunden er i dag internasjonalt sammensatt, og består av søstre fra Frankrike, Italia, Norge, Polen, Svergie og Tyskland; totalt ni søstre. Vi snakker således mange forskjellige språk, men vårt felles språk er norsk.
Det er et aldersspenn på mer enn 60 år mellom den eldste og den yngste.
Variasjonene i generasjon og kultur gjør vårt liv utfordrende, spennende og rikt!

 

Nåværende priorinne er sr. Anne-Lise Strøm, o.p.
Mer informasjon på katolsk.no.

 

 

 


Gjennom et liv i sannhet og kjærlighet, skal vi vokse opp til ham som er hodet, Kristus.
Ut fra ham er det at hele legemet vokser sin vekst og blir oppbygd i kjærlighet,
sammenføyd ved alle sine støttende ledd, som gir hver enkelt del den kraft den trenger.

(Ef. 4,15 – 16)

Slekt skal følge slekters gang…

7_6_1959

Kommuniteten ved den kanoniske opprettelsen 7. juni 1959, sammen med p. Thorn O.P., frøken Marie Knudtzon, biskop Théas av Lourdes og biskop Mangers av Oslo

Vi håper og ber om at Gud vil fortsette å sende unge kvinner som vil vie seg til ham i det dominikanske klosterliv på Lunden, slik at kommuniteten kan holdes levende, fornyes og fortsette sitt liv og sin tjeneste i hjertet av Kirken og Ordenen.

Nysgjerrig? Les mer om klosterkall, om søstrenes kallshistorier og om vårt liv.

 

 

 

 

 

 

 

 

Lunden-1-247

Følg oss

Get the latest posts delivered to your mailbox: