Skip to content

Posts from the ‘I media’ Category

Gjenåpning 25. september 2021

Som de fleste vil ha fått med seg, har regjeringen besluttet å gjenåpne Norge, og de fleste av restriksjonene knyttet til koronavirus faller bort.

Fra og med kl. 16.00 lørdag 25. september 2021 vil det derfor ikke lenger være nødvendig med billettbestilling for å komme til messe eller tidebønn på Lunden

Les mer på katolsk.no

Vi gleder oss med resten av landet, og oppfordrer samtidig alle til fortsatt å vise hensyn til hverandre når de kommer til gudstjenester, samt være nøye med hånd- og hostehygiene, slik at alle kan føle seg trygge.

Fra op.org: Dominican Jubilee in Oslo

Les på Ordenens nettside om jubileumsfeiringen i Oslo: https://www.op.org/dominican-jubilee-in-oslo/

 

Kvinner i Kirken: Sr. Anne-Lise på katolsk.no

Les intervjuet på katolsk.no:

http://www.katolsk.no/nyheter/2021/06/kvinner-i-kirken-del-2-2013-kirken-kunne-ikke-ha-eksistert-uten-kvinnene

Annen pinsevesper

Be pinsedagens vesper med oss her.

Første pinsevesper

Velsignet pinsehelg!

Be vesper med oss på denne lenken.

Vi ber i denne tiden også spesielt for ofrene for konflikten i Midtøsten, og om fred i Det hellige land.

Følg oss

Get the latest posts delivered to your mailbox: