Skip to content

Posts from the ‘I media’ Category

Strømmet økumenisk gudstjeneste søndag 23. januar kl. 19.00

18. – 25. januar markeres bønneuken for kristen enhet over hele verden. I år er materialet forberedt av Middle East Council of Churches, og årets tema er hentet fra Matteus 2: «Vi har sett stjernen hans gå opp i øst, og vi er kommet for å hylle ham.»

Les mer om dette hos Norges Kristne Råd: Bønneuken 2022.

Siden 1972 har Lunden kloster og Tonsen menighet arrangert en felles økumenisk gudstjeneste i kapellet på Lunden, i rammen av bønneuken. Selv i januar 2021, da koronarestriksjoner satte en stopper for det meste, fikk vi sendt en digital gudstjeneste, tatt opp delvis i Tonsen kirke, delvis på Lunden. Nå i 2022 markerer vi altså 50 år med felles økumeniske gudstjenester.

Siden vi fremdeles må ta hensyn til koronasituasjonen, blir årets gudstjeneste strømmet, med kun de medvirkende tilstede i kapellet. Den sendes søndag 23. januar kl. 19.00, via Lunden klosters YouTube-kanal og på Facebook.

Lenke blir tilgjengelig her på nettsiden før gudstjenesten begynner.

Årets predikant er Kari Veiteberg, biskop i Oslo (Den Norske Kirke). Bernt Eidsvig, biskop i Oslo (Den Katolske Kirke), Maria Paulsen Skjerdingstad, sokneprest i Tonsen, samt søstrene på Lunden og representanter fra Tonsen menighet medvirker, og Tonsens organist Daniel Solyom sitter på orgelkrakken.

Vi inviterer alle til å klikke seg inn for å be sammen med oss i takknemlighet for den enhet vi allerede har i Kristus, som vi ønsker skal vokse seg dypere, rikere, sannere og mer synlig, og – fellesskap med kristne i Midtøsten – om fred og enhet i deres del av verden og for oss alle.

 

Pandemi-reportasje fra Lunden

Les hos Vårt Land

OBS: Nye smittevernregler, påmelding til messen og vesper

Fra og med 3. desember gjelder nye smitteverntiltak i Oslo, og det er kommet nye nasjonale anbefalinger.

Dette får konsekvenser for deltagelse i gudstjenester på Lunden.

Vi ber om at alle som ønsker å komme til messen og/eller vesper registrerer seg med navn og telefonnummer på forhånd via billettsystemet på katolsk.no: https://billett.katolsk.no slik som tidligere i høst, med tanke på smittesporing dersom det skulle bli aktuelt.

Vi begrenser antall deltagere i gudstjenester til maks 12, slik at man kan sitte med en meters avstand.

Dersom du føler deg syk eller har symptomer på luftveisinfeksjon, vennligst bli hjemme og ha lav terskel for å teste deg.

Vi minner også om at det kan være et godt alternativ å gå i messen i de større menighetskirkene, særlig på søndager og høytider.

Les mer på katolsk.no: http://www.katolsk.no/nyheter/2021/12/nye-regler-for-smitteverntiltak

Gjenåpning 25. september 2021

Som de fleste vil ha fått med seg, har regjeringen besluttet å gjenåpne Norge, og de fleste av restriksjonene knyttet til koronavirus faller bort.

Fra og med kl. 16.00 lørdag 25. september 2021 vil det derfor ikke lenger være nødvendig med billettbestilling for å komme til messe eller tidebønn på Lunden

Les mer på katolsk.no

Vi gleder oss med resten av landet, og oppfordrer samtidig alle til fortsatt å vise hensyn til hverandre når de kommer til gudstjenester, samt være nøye med hånd- og hostehygiene, slik at alle kan føle seg trygge.

Fra op.org: Dominican Jubilee in Oslo

Les på Ordenens nettside om jubileumsfeiringen i Oslo: https://www.op.org/dominican-jubilee-in-oslo/

 

Følg oss

Get the latest posts delivered to your mailbox: