Skip to content

Hudløs harpe

En harpe er på en måte et slags hudløst piano. Det som ligger skjult inne i pianoets kasse – hylsteret, eller huden, om du vil – nemlig strengene strukket en etter en, oktav etter oktav, er på harpen åpent og synlig for alle. Der hvor pianisten trykker på en tangent, som i sin tur får en liten hammer til å sette strengen i bevegelse, berører harpisten med sine bare fingre, med sin nakne hud, strengen direkte og får den til å vibrere. Harpens strenger er eksponerte, alle kan følge med på hva som skjer i prosessen med å få frem lyd.  Read more

Vår Frue av Rosenkransen

7. oktober feires festen for Vår Frue av Rosenkransen, som er en spesiell fest i Dominikanerordenen.

Hele oktober måned er dessuten på en særlig måte rosenkransbønnens måned.

 

Stikk gjerne innom klosterbutikken dersom du ønsker å skaffe deg en ny rosenkrans eller lese om og meditere over mysteriene i Jesu liv i boken «Rosenkransens mysterier».

Les også på vår blogg:

Meningsfulle mysterier

Vår Frue av Rosenkransen

Angelus-Ave-Magnificat

Hieronymusmess: I sentrum

I anledning minnedagen for den hellige Hieronymus, deler vi en refleksjon om bibeltolkning og livstolkning:

 

I sentrum

Den ortodokse teologen John Breck skriver i sin bok Scripture in Tradition om hvordan mange av Bibelens tekster er strukturert i konsentriske mønstre. Forfatterne benytter seg av retoriske figurer som parallellisme eller kiasme (chiasmus), hvor de enkelte elementer av en tekst svarer til hverandre på en måte som skaper en spesiell bevegelse. Et eksempel finner vi i Markus 1,21–28:

Read more

Caritas-søndag

Søndag 25. september 2022 markeres Caritas-søndag, og all kollekt i messen går til Caritas.

Les om deres arbeid på deres egne hjemmesider: https://www.caritas.no/

Les også gjerne paves budskap i anledning verdensdagen for flyktninger og migranter på katolsk.no: https://www.katolsk.no/nyheter/2022/09/verdensdagen-for-flyktninger-og-migranter-2022-pavens-budskap

Klosterkveldsmat

Følg oss

Get the latest posts delivered to your mailbox: