Skip to content

Nothing but Yourself, Lord!

Fra pave Benedikt XVIs onsdagsaudiens 2. juni 2010:

Thomas Aquinas, at the school of Albert the Great, did something of fundamental importance for the history of philosophy and theology, I would say for the history of culture: he made a thorough study of Aristotle and his interpreters, obtaining for himself new Latin translations of the original Greek texts. Consequently he no longer relied solely on the Arab commentators but was able to read the original texts for himself. He commented on most of the Aristotelian opus, distinguishing between what was valid and was dubious or to be completely rejected, showing its consonance with the events of the Christian Revelation and drawing abundantly and perceptively from Aristotle’s thought in the explanation of the theological texts he was uniting.

Read more

Ørkenens «best supporting male actor»

I fastetiden leser vi oss gjerne gjennom 2–5 Mosebok, og følger Israelittene på sin vandring gjennom ørkenen mot det lovede land. Her finner vi våre faste-helter: Moses, den litt motvillige lederen med manglende selvtillit. Aron, hans bror, tydeligvis flinkere til å tale, men ikke like sterk og målrettet som Moses. Mirjam, søsteren deres, en driftig, musikalsk profetinne. Josva, Mose trofaste tjener og utpekte etterfølger. En tredjedel inn i 4. Mosebok, i et kritisk øyeblikk, dukker imidlertid en ofte glemt helt opp: Kaleb, sønn av Jefunne, som vi kunne kalle fortellingens best supporting male actor. Read more

Fastetiden 2023

Onsdag 22. februar begynner fastetiden. Det blir askeonsdagsmesse med utdeling av askekors på Lunden kl. 18.00.

Vi minner i denne tiden spesielt om Caritas’ fasteaksjon, hjelp til jordskjelvofrene, samt arbeidet for de som lider av krigen i Ukraina.

Velsignet faste!

Vår Frue av Lourdes

11. februar minnes vi Vår Frue av Lourdes og ber spesielt for alle syke.

Les på vår blogg: Om Maria og Lourdes.

Hjelp til jordskjelvofrene

Caritas Norge og vår biskop oppfordrer til å støtte jordskjelvofrene i Tyrkia og Syria gjennom bønn og å sende penger via Caritas.

Les mer om hva Caritas gjør, og se muligheter for å gi på Caritas’ nettsider: Dette gjør Caritas for å hjelpe

Følg oss

Get the latest posts delivered to your mailbox: