Skip to content

Hellige dem i Sannheten, ditt Ord er Sannhet

I anledning minnedagen for overføringen av st. Dominikus’ legeme, og Thomas Aquinas-jubileet, deler vi en studie av begrepet sannhet i Johannesevangeliet:

What is Truth: A Consideration of Aletheia in the Gospel of John

Følg oss

Get the latest posts delivered to your mailbox: