Skip to content

Pinseaksjon for Ukraina

På oppfordring av den nordiske bispekonferansen, minner vi om aksjonen til inntekt for Ukraina nå i pinsen, og anbefaler alle å støtte opp så godt de kan. La oss også be for alle berørte og for alle som forsøker å hjelpe. Måtte Ånden bringe fred og trøst. Velsignet pinse!

Informasjon og Vippsnummer for gaver her: Pinseaksjonen 2023.

Les biskopenes appell her: Ukraine Kollekt Apell

Les mer om situasjonen i Ukraina her: Artikel – Ukraina

Oversikt over Caritas’ innsats:

Følg oss

Get the latest posts delivered to your mailbox: