Skip to content

Archive for

Advent

The Advent mystery is the a mystery of emptiness, of poverty, of limitation.
It must be so. Otherwise it could not be a mystery of hope.
The Advent mystery is a mystery of beginning: but it is also the mystery of an end. The fullness of time is the end of all that was not yet fullness. It is the completion of all that was still incomplete, all that was still partial. It is the fulfillment in oneness of all that was fragmentary.

(Thomas Merton: «Advent: Hope or Delusion» in Meditations on Liturgy (Oxford: Mowbray, 1976), p. 48)

Read more

Første torsdag i måneden: Bønn for kall i OKB

OKB_Finn_kallet
Hver første torsdag i måneden, ber vi i Oslo Katolske Bispedømme for kall til presteskapet og ordenslivet.

Kommende torsdag, 1. desember 2016, er det Oblatfedrene som står for kallsmesse i St. Olav Domkirke kl. 18.00 og presentasjon.

 

 

 

Read more

Adventskonsert

Vultum Dei Quaerere – Å søke Guds ansikt

lunden-1-3422. juli 2016, på festen for den hellige Maria Magdalena, utstedte pave Frans en apostolisk konstitusjon om kvinnelig kontemplativt klosterliv, med tittelen Vultum Dei Quaerere (Å søke Guds ansikt). Den foreligger allerede på flere språk, og vi har laget en norsk oversettelse, som vi her gjør tilgjengelig for interesserte lesere:
vultum-dei-quaerere_norsk.

 

Sr. Dana Benedicta fra Katarinahjemmet stiller ut i Santa Sabina

 

Sr. Dana Benedicta på Katarinahjemmet er en av kunstnerne som stiller ut sine arbeider på en utstilling i Santa Sabina i Roma i anledning Ordenens 800-årsjubileum. Les mer på søstrenes hjemmeside:

http://katarinahjemmet.katolsk.no/index.php/2016/10/29/unio-mystica/

 

Følg oss

Get the latest posts delivered to your mailbox: