Skip to content

Advent

The Advent mystery is the a mystery of emptiness, of poverty, of limitation.
It must be so. Otherwise it could not be a mystery of hope.
The Advent mystery is a mystery of beginning: but it is also the mystery of an end. The fullness of time is the end of all that was not yet fullness. It is the completion of all that was still incomplete, all that was still partial. It is the fulfillment in oneness of all that was fragmentary.

(Thomas Merton: «Advent: Hope or Delusion» in Meditations on Liturgy (Oxford: Mowbray, 1976), p. 48)


Med første søndagsvesper 26. november 2016 går vi inn i advent.

Advent er en nådens tid hvor vi inviteres til å ta oss tid til å komme i kontakt med vår egen og hele menneskehetens dypeste lengsel: lengselen etter Kristi komme, han som alene kan bringe sann fred, forsoning og enhet.

Skriften, liturgien, stille tilbaketrukkethet og fellesskap med andre er steder hvor denne lengsel får rom og kan møtes av Guds lengsel, Guds ord til oss.

Kapellet på Lunden er alltid åpent for mennesker som ønsker en stille stund.
Vi oppfordrer også alle på en spesiell måte til å delta i tidebønnene og messen i denne tiden.

Unge voksne mellom 18 og 35 år inviteres til en halvdagsretrett med tema lectio divina lørdag 3. desember kl. 10.00 – 14.00.


gavepakke_klosterbutikk

Annen søndag i advent, 4. desember, kl. 16.30 inviterer vi unge og mindre unge til adventskonserten «a song of love longing» med Ingerid Birkeland, Merete Markussen, Alf Knutsen og Jan Schumacher, etterfulgt av kirkekaffe.

Klosterbutikken er åpen etter konserten, og i hele resten av advent, for dem som skulle ønske å skaffe noen julegaver.


Hjertelig velkommen og velsignet adventstid!

The Advent mystery in our own lives is the beginning of the end of all, in us, that is not yet Christ. It is the beginning of the end of unreality.
And that is surely a cause of joy!

(op. cit. loc. cit.)

 

Følg oss

Get the latest posts delivered to your mailbox: