Skip to content

Vultum Dei Quaerere – Å søke Guds ansikt

lunden-1-3422. juli 2016, på festen for den hellige Maria Magdalena, utstedte pave Frans en apostolisk konstitusjon om kvinnelig kontemplativt klosterliv, med tittelen Vultum Dei Quaerere (Å søke Guds ansikt). Den foreligger allerede på flere språk, og vi har laget en norsk oversettelse, som vi her gjør tilgjengelig for interesserte lesere:
vultum-dei-quaerere_norsk.

 

Følg oss

Get the latest posts delivered to your mailbox: