Skip to content

Første torsdag i måneden: Bønn for kall i OKB

OKB_Finn_kallet
Hver første torsdag i måneden, ber vi i Oslo Katolske Bispedømme for kall til presteskapet og ordenslivet.

Kommende torsdag, 1. desember 2016, er det Oblatfedrene som står for kallsmesse i St. Olav Domkirke kl. 18.00 og presentasjon.

 

 

 

Gud, som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til erkjennelse av sannheten,
vi ber deg, send arbeidere til din høst,
og gi dem nåde til å forkynne ditt ord med frimodighet,

så det kan utbres og forherliges, og hele jorden kan lære å kjenne deg
og ham som du har utsendt:

Jesus Kristus din Sønn, vår Herre, han som lever og råder fra evighet til evighet. Amen.

 

Følg oss

Get the latest posts delivered to your mailbox: