Skip to content

13. – 20. oktober: Søstrene i retrett

Hvert år har kommuniteten åtte fulle dager felles retrett, en tid til åndelig fordypning og fornyelse.
I 2018 finner den sted kommende uke, 13. – 20. oktober.

Vi takker for forbønn for vårt fellesskap!

Bønn i anledning relikvievalfarten

Hellige Gud, barmhjertige Far, til alle tider beriker du din Kirke med eksempler på hellighet og vitner om din kjærlighet. Vi takker deg for det vitnesbyrd om det kristne liv du har gitt oss i den hellige Thérèse av Lisieux og hennes hellige foreldre, Louis og Zélie.

På deres forbønn, gjør alle familier til sanne kjærlighetens skoler hvor ektefeller, lik Louis og Zélie, kan leve i gjensidig respekt og hengivenhet, og barn kan vokse opp i kjærlighet og trygghet.

Gi alle unge mennesker å finne og svare på sitt kall. Send dem gode veiledere og sunne forbilder. Fri dem fra frykt for fremtiden, skjenk dem mot til å satse på ekte og varige verdier, og la dem oppdage gleden og friheten i et liv i Kristi etterfølgelse. Gi familier i vanskeligheter og alle som gjennomgår prøvelser å finne styrke og håp i å betrakte din Sønns ansikt. Inngi oss alle, lik den hellige Thérèse, en urokkelig tillit til din nåde og et brennende ønske om å elske deg og vår neste over alle ting.

Du som alene er hellig, form oss etter din Sønns bilde, slik at også vi kan være troverdige vitner om ditt rike for verden av i dag. Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Caritassøndag

Søndag 30. september 2018 er Caritassøndag, og søndagsmessens kollekt går til Caritas. Les mer på Caritas’ egne nettsider: https://www.caritas.no/caritas-sondag-caritas-sunday-niedziela-caritas/ Read more

Charity, Humility and Voluntary Poverty: Saint Thérèse of Lisieux – a Dominican in Disguise?

Artikkel skrevet til sr. Christine av Inkarnasjonen O.P., i anledning hennes 70-årsdag og 40-årsjubileum med klosterløfter.

Les artikkelen her: Dominican in disguise

OBS! Endring i messetid fredag 21. september og mandag 24. september 2018

Fredag 21. september, festen for den hellige Matteus: messe kl. 11.00.

Mandag 24. september: messe kl. 09.00.

Ingen messe kl. 18.00 disse dagene.

Følg oss

Get the latest posts delivered to your mailbox: