Skip to content

Ny generalmagister

The 88th Master of the Order of the Preachers

Bønn for generalkapitlet

Fra 8. juli til 4. august 2019 avholdes Dominikanerordenens generalkapittel, hvor det blant annet skal velges en ny generalmagister for Ordenen.

Vi følger kapitlet i bønn, med spenning og interesse, og inviterer dere til å gjøre det samme!

Les mer på:

General Chapter 2019 – Home

Herre, gi kapitulantene på generalkapitlet forstandens, sannhetens og fredens ånd, så de av hele sitt hjerte søker å kjenne din vilje, og i fullkommen enhet følger de det har erkjent. Måtte kapitlets beslutninger bli til velsignelse for hele den dominikanske familie, for Kirken og for verden. Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Sammen i sorgen og håpet

Med våre søstre på Katarinahjemmet og hele den dominikanske familie sørger vi over sr. Agnes Lalu.

Hun hvile i fred.

Sr. Agnes David Lalu RIP

7. juni 2019: 60-årsjubileum for klosterets opprettelse

7. juni 1959 ble Lunden kloster kanonisk opprettet.

I dag, fredag 7. juni 2019, kan vi således markere 60 år som selvstendig kloster, med glede og takknemlighet over Guds trofasthet og for alle de mennesker han har sendt oss som støttter og hjelper oss, og med tillit og håp for fremtiden. Read more

Første torsdag i måneden: Bønn for kall

O Holy Spirit, Spirit of wisdom and divine love, impart Your knowledge, understanding, and counsel to youth that they may know the vocation wherein they can best serve God. Give them courage and strength to follow God’s holy will. Guide their uncertain steps, strengthen their resolutions, fashion their minds, conquer their hearts, and lead them to the vineyards where they will labor in God’s holy service.
Amen.

Følg oss

Get the latest posts delivered to your mailbox: