Skip to content

Sr. Anne-Lise om Bebudelsen

Bibelbølger Podcast

 

Fasteliturgi på Lunden

Dominikansk fastetidsliturgi

Fasteaksjonen 2019

På denne første fastesøndag, minner vi om Caritas’ Fasteaksjon til inntekt for å hjelpe barn som sulter.

Les mer på katolsk.no: Fasteaksjonen

Kilde: caritas.no

Første torsdag i måneden: Bønn for kall

Herre Jesus, du har sagt: «Be så skal dere få.»

Nå ber vi deg ydmykt og tillitsfullt om å vekke kall til ordenslivet og presteskapet i din Kirke.

Skjenk vår Orden og våre klostre den nåde å få ta imot unge som ønsker å vie sine liv til deg, til din ære og verdens frelse.

Bevar oss trofaste mot ditt kall, forny vår iver for forkynnelsen av Evangeliet, og gjør oss i stand til å «gjøre større plass i våre telt», både som enkeltpersoner og som fellesskap.

Gi unge mennesker som ønsker å gjøre din vilje, et lydhørt hjerte, slik at de kan skjelne din stemme midt i verdens larm, gi dem kraft til å svare sjenerøst og utholdenhet i din tjeneste.

Dra dem til deg, slik at de kan bli lykkelige i vennskap med deg og i tjeneste for Faderen.

Amen.

 

Fastelavn og askeonsdag

Søndag 3. mars er fastelavnssøndag, hvilket betyr at kommende onsdag, 6. mars 2019, er askeonsdag og begynnelsen på fastetiden. Det blir den dagen messe med askeutdeling på Lunden kl. 18.00 som vanlig.

Følg oss

Get the latest posts delivered to your mailbox: