Skip to content

OBS! Ingen Lourdes-prosesjon 11. februar i år

Ettersom 11. februar, minnedagen for Vår Frue av Lourdes, nå i 2018 faller på en søndag, har vi ingen Lourdes-prosesjon på Lunden i år. Vi bryter imidlertid ikke tradisjonen, og plalegger prosesjon igjen i 2019.
Vi glemmer uansett ikke å be for alle de syke, spesielt de som er blitt betrodd til vår forbønn, denne dagen, som også er verdensbønnedagen for de syke.

2. februar: Kyndelsmesse, dag for det gudviede liv og bønn om kall

2. februar feires Herrens fremstilling i tempelet, også kalt kyndelsmesse. Dagen markeres også som dagen for det gudviede liv i Kirken, og kallsmessen i OKB, som vanligvis finner sted første torsdag i måneden, er i februar lagt til denne dagen.
Les mer på katolsk.no.
Read more

OBS! Endring i messetid onsdag 24. januar 2018

Onsdag 24. januar 2018 feires messen på Lunden om morgenen kl. 10.00.

Ingen messe om kvelden, men økumenisk gudstjeneste kl. 19.00

18. – 25. januar: Bønneuken for kristen enhet

18. – 25. januar markeres bønneuken for kristen enhet over hele verden.

På Lunden feires den tradisjonelle økumeniske gudstjenesten sammen med Tonsen menighet, onsdag 24. januar kl. 19.00. Bønn om kristen enhet vil også prege vår daglige bønn spesielt disse dagene.

Vi ønsker hjertelig velkommen til økumenisk gudstjeneste, og oppfordrer også alle til å be i forening med oss for de kristnes enhet gjennom hele bønneuken.

 

Årets tema er hentet fra 2. Mosebok: «Herre, din høyre hånd er herlig i makt».

Les mer hos Norges kristne råd: Materiale for bønneuken

Herre, audmykt ber vi
at kyrkjene rundt om i heile verda
ved din nåde kan verta ein reiskap for din fred,
og at namnet ditt må bli gjort heilag og æra
når folket ditt står saman som talsmenn og hjelparar for deg
med lækjedom og forsonande kjærleik mellom splitta folk.

Amen.

 

Økumenisk gudstjeneste 24. januar 2018, kl. 19.00

Følg oss

Get the latest posts delivered to your mailbox: