Skip to content

Søstrene i Lunden Maria Bebudelseskloster følger pilgrimmene på Verdensungdomsdager i Panama i bønn!

Følg med: https://www.facebook.com/katolsk.no/

OBS! Endring i messetid onsdag 23. januar

Onsdag 23. januar 2019 feires messen på Lunden kl. 10.00.

Ingen messe kl. 18.00.

Velkommen til økumenisk gudstjeneste i bønneuken for kristen enhet

Velsignet nytt år!

Hva kan vi vel finne i Herrens rikholdige skattkiste som passer bedre til ære for denne fest enn fred, som var det første som ble forkynt ved Herrens fødsel av englenes samklang? For det er freden som føder Guds barn, det er den som er kjærligehtens amme og enhetens mor, de saliges hvile og evighetens bolig.

Herrens fødsel er fredens fødsel, slik apostelen sier: «Han er vår fred, han som gjorde de to til ett» (Ef 2,14), for enten vi er jøde eller hedning «har vi begge gjennom ham, i én Ånd adgang til Faderen» (Ef 2,18).

(Leo den store)

Read more

God jul!

Høytelskede, i dag er vår Frelser født, la oss glede oss og juble!
Det finnes ikke rom for tungsinn når livet feirer fødselsdag. Livet har oppslukt frykten for døden og overvelder oss med glede over løftet om evig liv.
Ingen er stengt ute fra det lystige lag, for det finnes én årsak til felles glede for alle: Da Vår Herre, seierherre over synd og død, ikke fant noen som var skyldfri, kom han for å bringe frihet til alle.

(Fra en julepreken av Leo den store)

Følg oss

Get the latest posts delivered to your mailbox: