Skip to content

Første torsdag i måneden: Bønn for kall i OKB

“These things I have spoken to you, that my joy may be in you, and that your joy may be full” (Jn 15:11). This is God’s plan for all men and women in every age, including all the young men and women of the Third Millennium, without exception.

[…]

The Gospel-image of John the Apostle can serve as an inspiration at the beginning of this process. In the traditional reading of the Fourth Gospel, he is both an example of a young person who chooses to follow Jesus and “the disciple Jesus loved” (Jn 13:23; 19:26; 21:7).

“…and he looked at Jesus as he walked, and said, “Behold, the Lamb of God!” The two disciples heard him say this, and they followed Jesus. Jesus turned, and saw them following, and said to them, “What do you seek?” And they said to him, “Rabbi” (which means Teacher), “where are you staying?” He said to them, “Come and see.” They came and saw where he was staying; and they stayed with him that day, for it was about the tenth hour.

(Fra forberedelsesdokumentet til bispesynoden 2018: «Young People, the Faith and Vocational Discernment»)

Season of Creation

Mellom 1. september, begynnelsen av det ortodokse kirkeåret, og 4. oktober, festen for den hellige Frans av Assisi, oppfordres alle kristne til å be spesielt for skaperverket og om vern om  «vårt felles hjem.»

Initiativet er økumenisk og internasjonalt.

Den ortodokse kirke har markert 1. september som bønnedag for skaperverket siden 1989. I 2015 erklærte pave Frans dagen som bønnedag for skaperverket også i Den katolske kirke. Flere andre kirkesamfunn har også sluttet seg til, og kristne over hele verden ber således i fellesskap for denne saken på samme tid.

Nå i 2017 utgir dessuten pave Frans og patriark Bartolomeus en felles erklæring, som kan leses her: Joint message (news.va)

Les mer om bønn og engasjement for skaperverket:

http://www.katolsk.no/nyheter/2017/08/verdensbonnedagen-for-skaperverket

seasonofcreation.org

Intervju med sr. Anne-Lise

Les utdrag av intervju med sr. Anne-Lise i Agenda 3:16:

http://www.agenda316.no/post/12469287/ble-nonne-for-a-redde-verden

Halvdagsretrett for unge voksne, lørdag 9. september kl. 10.00 – 14.00

Lørdag 9. september 2017 er det igjen halvdagsretrett for unge voksne her på Lunden mellom kl. 10.00 og kl. 14.00. Tema denne gang er indre bønn.

Klikk på invitasjonen for å forstørre, eller se arrangementsside på Facebook.

8. august: St. Dominikus

8. august er høytiden hvor vi feirer vår grunnlegger, den hellige Dominikus. 

Les sr. Anne-Lises blogginnlegg i dagens anledning her: 8. august: Dominikus, eller mer her på vår hjemmeside: Den hellige Dominikus., og velkommen til høymesse kl. 18.00!

 

Følg oss

Get the latest posts delivered to your mailbox: