Skip to content

Fra Kristi himmelfart mot pinse

Nytt blogginnlegg: Olje

Gratulerer med dagen!

Et ord for dagen fra Day

While the crisis lasted people loved each other. It was as though they were united in Christian solidarity. It makes one think of how people could, if they would, care for each other in times of stress, unjudgingly in pity and love…

(Dorothy Day, sitert i Timothy Radcliffe: Alive in God, p. 228)

Salve Regina

Barmhjertige Gud, du som utvelger de svake i denne verden og opphøyer de ringe, vi takker deg for alle tegn på din omsorg for oss.

På Vår Frues forbønn betror vi deg de syke, de sorgfulle og dem som har tungt å bære.

Lær oss å leve et liv i evangeliets ånd, skjenk oss alle omvendelsens nåde, og gi oss, som Maria og den hellige Bernadette, mot til å svare på ditt kall og utholdenhet i din tjeneste, ved Kristus, vår Herre. Amen.

Kunngjøring angående gudstjenester

De fleste vil ha fått med seg at når samfunnet er inne i en fase med forsiktig og gradvis gjenåpning, blir det etter hvert også åpnet for at man i noen kirker, der hvor det er mulig, igjen kan ha offentlige gudstjenester med maks 50 personer, dersom man kan overholde smittevernsreglene.

Ettersom mange gjerne vil vite hva de har å forholde seg til, ønsker søstrene å meddele at her på Lunden vil det dessverre ikke være mulig å gjennomføre åpne gudstjenester inntil videre. Vi beklager dette, men må forholde oss til situasjonen slik den er. Vi vil komme med ny informasjon på et senere tidspunkt, dersom situasjonen endrer seg.

Vi fortsetter å be for dere, og oppfordrer alle til å undersøke hvilke tilbud deres lokale menighet kommer med.

Les også biskop Bernts hyrdebrev på katolsk.no

Søstrene på Lunden

Følg oss

Get the latest posts delivered to your mailbox: