Skip to content

Første søndag i fasten

Be vesper med oss på denne lenken:
Innledende impuls og første vesper første søndag i fasten

Les teksten til impulsen på bloggen: Grunnholdningen

Følg oss

Get the latest posts delivered to your mailbox: