Skip to content

Fastetiden 2021

Onsdag 17. februar er askeonsdag, hvor vi innleder den 40-dagers fastetiden før påske.

Kapellet på Lunden er fremdeles stengt for offentligheten, men hver lørdag kveld i hele fastetiden vil første søndagsvesper herfra sendes på St. Rita radio kl. 19.30, innledet av en kort åndlig impuls basert på den aktuelle søndag. Vi inviterer alle til å lytte og be med, og slik vandre gjennom fastetiden sammen med oss.

Vi minner også om Caritas’ fasteaksjon, som er en gylden anledning til å gi et bidrag til kampen mot sult, som er blitt enda viktigere nå under pandemien.

Velsignet faste!

Følg oss

Get the latest posts delivered to your mailbox: