Skip to content

Annen søndag i fasten

Be vesper med oss på denne lenken:

Innledende impuls og første vesper annen søndag i fasten

Les teksten til impulsen her: Cor unum in Deum: Sansene

Følg oss

Get the latest posts delivered to your mailbox: