Skip to content

Tredje søndag i fasten

Be vesper med oss på denne lenken:

Innledende impuls og første vesper tredje søndag i fasten

Les teksten til impulsen på denne lenken: Skrøpelighet

Følg oss

Get the latest posts delivered to your mailbox: