Skip to content

Kallsmesse på Lunden 5. september

Hver første torsdag i måneden ber vi i OKB om kall til ordenslivet og presteskapet.

Torsdag 5. september finner kallsmessen sted på Lunden, kl. 18.00.

På kirkekaffen vil sr. Hildegard holde et innlegg om den salige dominikanerpateren Jean-Joseph Lataste, barmhjertighetens forkynner og fengslenes apostel, grunnlegger av dominikanerinnene av Bethanien, som feires i Ordenen denne dagen.

Hjertelig velkommen!

Følg oss

Get the latest posts delivered to your mailbox: