Skip to content

Første torsdag i måneden: Bønn for kall i OKB

OKB_Finn_kallet
Hver første torsdag i måneden, ber vi i Oslo Katolske Bispedømme for kall til presteskapet og ordenslivet.

Kommende torsdag, 2. juni 2016, er det Maristene som står for kallsmesse i St. Olav Domkirke kl. 18.00 og presentasjon.

Høsten er stor, men arbeiderne få. Gud, du høstens Herre, kall mange til å vie seg til deg i ordenslivet og presteskapet, og gi dem du kaller å følge sitt kall i kjærlighet.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Følg oss

Get the latest posts delivered to your mailbox: