Skip to content

Kristi Legemsfest 29.5.2016.

Kristi Legemsfest, søndag 29.5.2016. har vi høymesse kl. 10.00 som vanlig. Det blir ingen prosesjon hos oss (se derimot feiring i St. Johannes menighet), men tilbedelse av Alterets Sakrament om ettermiddagen fra kl. 15.45 til kl. 17.45, etterfulgt av rosenkrans og høytidelig vesper. Alle er velkomne til å be sammen med oss.

Følg oss

Get the latest posts delivered to your mailbox: