Skip to content

«Ny» priorinne

Vi har den store glede å meddele at vi i dag, mandag 28. mars 2022, har gjenvalgt sr. Anne-Lise av Bebudelsen som priorinne for et nytt mandat på tre år.

Sr. Anne-Lise tør være kjent for de fleste. Hun har tjent kommuniteten som priorinne i flere omganger, sist fra 2019 til 2022. Hun har også hatt flere andre verv i klosterets, Ordenens og Kirkens tjeneste.

Vi takker for deres forbønn både i forkant av valget og nå når vi går inn i en ny periode, og vi forsikrer dere om vår fortsatte forbønn for dere.

Søstrene på Lunden

Følg oss

Get the latest posts delivered to your mailbox: