Skip to content

Fastetiden 2022: Ikke av brød alene (4)

Hvem er i stand til å fatte den rikdom som finnes, om så bare i ett av dine ord, å Gud! Der vi forstår, er mye mindre enn det som gjenstår, akkurat som tørste mennesker som drikker av et oppkomme. Det er mange måter å nærme seg ditt ord på, og de som gransker det, har ulike utgangspunkt. Herren har smykket sitt ord med mangfoldige former for skjønnhet, slik at alle de som gransker det, kan finne glede i det de er glad i. Han har gjemt alle slags skatter i sitt ord, slik at hver enkelt kan berikes av det han grunner over. Hans ord er et livsens tre som på alle kanter byr frem velsignet frukt. Det er som den klippen som åpnet seg i ørkenen, og som for alle mennesker fra alle kanter ble en åndelig drikk: «De spiste en åndelig føde, og de drakk en åndelig drikk.»

Den som får del i en av Guds ords skatter, må ikke innbille seg at det i hans ord ikke finnes noe annet enn det han har funnet. Han må snarere bli klar over at han bare har vært i stand til å finne én blant mange andre ting. Når han er blitt beriket av ordet, må han ikke gå hen og tro at ordet dermed er blitt fattigere. Den som er ute av stand til å favne alle dets rikdommer, må heller takk for deres mangfold. Gled deg fordi du er blitt mettet og bli ikke trist fordi ordets rikholdighet overgår hva du evner.

Takk for det du har fått og ergre deg ikke over det som blir liggende ubrukt. Det du har fått med deg, er ditt, men også resten får du i arv. Det du i første omgang ikke har fått på grunn av din maktesløshet, kan du få senere dersom du er utholdende.

(Fra den hellige Efrems kommentar til Diatessaron)

Følg oss

Get the latest posts delivered to your mailbox: