Skip to content

Bønn for Ukraina

I det vi forbereder oss på å gå inn i fastetiden, forener vi oss med brødre og søstre verden over i bønn om FRED og om hjelp til befolkningen i Ukraina.

 

Kommende onsdag, askeonsdag, vil på en spesiell måte være viet denne intensjonen, og vi henleder deres oppmerksomhet på Caritas’ aksjon for å sikre nødhjelp til det ukrainske folk.

Følg oss

Get the latest posts delivered to your mailbox: