Skip to content

Bønn for Ukraina

Vi forener oss med brødre og søstre verden over i bønn om FRED og om hjelp til befolkningen i Ukraina, og vi henleder deres oppmerksomhet på Caritas’ aksjon for å sikre nødhjelp til det ukrainske folk.

Følg oss

Get the latest posts delivered to your mailbox: