Skip to content

Radioretrett i pinsen

I samarbeid med St. Rita radio, inviterer vi til digital retrett i pinsehelgen. Det vil bli to foredrag etterfulgt av 1. vesper (lørdag 22.5. – pinseaften ) og 2. vesper (søndag 23.5. pinsedag). Følg med på https://www.stritaradio.no/ eller her på våre hjemmesider.

Foredragene sendes kl. 14.00 lørdag og søndag, samt i reprise etter vesper som sendes kl. 19.30.

Følg oss

Get the latest posts delivered to your mailbox: