Skip to content

Bebudelsen

25. mars feirer vi Herrens Bebudelse, som også er vårt klosters patronatsfest.

Les innlegg for festen på bloggen Cor unum in Deum.

I den anledning ønsker vi også å gjøre oppmerksom på at pave Frans har oppfordret kristne over hele verden, fra alle kirkesamfunn, både ledere og legfolk, til å slutte seg sammen i bønn om at epidemien må slutte, ved å be Fadervår kl. 12.00 denne dagen.

Les på Vatikanradioens norske side.

Følg oss

Get the latest posts delivered to your mailbox: