Skip to content

Første torsdag i måneden: Bønn for kall i OKB

OKB_Finn_kallet
Hver første torsdag i måneden, ber vi i Oslo Katolske Bispedømme for kall til presteskapet og ordenslivet.

Kommende torsdag, 3. november 2016, er det St. Elisabethsøstrene som står for kallsmesse i St. Olav Domkirke kl. 18.00 og presentasjon.

 

 

Høstens HERRE,
VELSIGN unge mennesker med mot til å svare på ditt kall.
Åpne deres hjerter for høye idealer og store ting.

INSPIRER alle dine disipler til gjensidig kjærlighet og hengivelse
– 
for kall blomstrer i trofaste menneskers gode jord.

INNGI alle i ordenslivet, menighetsarbeid og familier tillit og nåde
til å invitere andre 
til å legge ut på den underfulle reise et liv viet til deg i sannhet er.

FOREN oss med Jesus gjennom bønn og sakramentene,
så vi kan være med på å bygge ditt barmhjertighetens, sannhetens, rettferdighetens og fredens rike.

Amen.

Følg oss

Get the latest posts delivered to your mailbox: