Skip to content

From conflict to communion – together in hope

from-conflict-to-communion-en

31. oktober kommer pave Frans til Lund for å delta i en felles katolsk-luthersk markering av at det i 2017 er 500 år siden begivenhetene som satte i gang reformasjonen, en hendelse som kom til å sette et sterkt preg på kristenheten i vest de påfølgende århundrer.
Fokus for besøket vil være den økumeniske utvikling som har funnet sted de siste tiår, særlig gjennom dialog og utveksling, felles bønn og håpet om å kunne finne tilbake til full enhet med hverandre.

Den nordiske bispekonferansen har skrevet et hyrdebrev i anledning markeringen, som kan leses på katolsk.no: Fra konflikt til fellesskap.
Det har samme tittel som boken den luthersk-romersk-katolske kommisjon for kristen enhet utga i anledning forberedelsene til markeringen, lansert på norsk i 2015 (mer info hos St. Olav forlag).

Den økumeniske markeringens offisielle nettside: http://www.lund2016.net.

Dagen etter, 1. november (Allehelgensdag), feirer paven katolsk messe i Malmö, hvor også mange katolikker fra Norge vil være tilstede. Les mer på katolsk.no.

Les mer om hele pavebesøket på nettsidene til Stockholms katolske stift og hos Vatikanet.

 

Følg oss

Get the latest posts delivered to your mailbox: