Skip to content

Sr. Maria Thomas’ sølvjubileum

jubileum_maria_thomasTusen hjertelig takk…

Sr Maria Thomas takker hjertelig for all vennlig deltagelse i hennes sølvjubileum som ble feiret på Sankthansdagen.

Takk for all forbønn – takk til alle som hadde anledning til å feire festmessen med oss. 

Spesiell takk til pater Arne Fjeld O.P. som forrettet messen og for hans inspirerende preken. 

Sr Maria Thomas Schniederberend er tyskfødt. Hun trådte inn på Lunden 15 august 1986 og avla sine timelige ordensløfter 13 mai 1989.


 

Johannes Døperen, katedralen i Chartres

Johannes Døperen, katedralen i Chartres

Med stor takknemlighet og glede kan vi fortelle at

Søster Maria Thomas av Kristi Legeme og Blod, O.P.
(Maria Schniederberend)
feirer sølvjubileum med klosterløfter 24 juni 2014

På pinseaften, 13 mai 1989, avla søster Maria Thomas sine første løfter og nå feirer vi hennes sølvjubileum.
Dagen feires med festmesse på Sankthansdag kl 11.00 i klosterets kapell.
VELKOMMEN!

Vi anbefaler vår kjære jubilant til deres forbønn og takksigelse for hennes trofaste tjeneste i klosteret og Kirken i Norge gjennom alle år.

Priorinnen og søstrene
i Lunden Kloster

Følg oss

Get the latest posts delivered to your mailbox: