Skip to content

Contemplata aliis tradere

Fra Angelico: Dominikus under korset

Et av Dominikanerordenens mottoer, inspirert av Thomas Aquinas, lyder: Contemplare et contemplata aliis tradere – å kontemplere og bringe videre til andre det man har kontemplert.

Vår nylig avdøde sr. Marie-Thérèse gjorde dette på flere måter, men en av dem var gjennom betraktninger eller kapittelprekener holdt for søstrene i kommuniteten ved ulike anledninger.

Vi publiserer her to av hennes tekster:

Preken til Trenighetssøndag

Preken til Jesu Hjertefest

Følg oss

Get the latest posts delivered to your mailbox: