Skip to content

Posts from the ‘Liturgi/bønn’ Category

Påsketiden 2022: Jeg er livets brød (3)

«Kom og ét ditt brød med glede, og drikk din vin av et godt hjerte, for Gud har allerede funnet behag i dine gjerninger. La alltid dine klær være hvite, og la det ikke mangle olje på ditt hode» (Fork 9,7–8).

Dersom vi skulle forklare dette ordet etter dets bokstavelige og nærliggende mening, ville vi si at det dreier seg om en klar og gagnlig formaning hvor Forkynneren oppfordrer oss til å se med mistanke på og holde oss borte fra de krokete hjulspor som følges av mennesker som gjør ondt, og står sannheten imot. […] Men tolker vi dette ordet etter den høyere mening, heves vi opp til en edlere forståelse av det. Da lærer vi oss å forstå at det dreier seg om det himmelske og mystiske brød, det som stiger ned fra himmelen og gir verden liv, og om å drikke den åndelige vin av et godt hjerte, det vil si den vin som vellet frem fra det sanne vintres side på den tid da den livgivende lidelse fant sted. Read more

Påsketiden 2022: Jeg er livets brød (2)

Dearest daughter, contemplate the marvelous state of the soul who receives this bread of life, this food of angels, as she ought. When she receives this sacrament she lives in me and I in her. Just as the fish is in the sea and the sea is in the fish, so am I in the soul and the soul in me, the sea of peace. Grace lives in such a soul because, having received this bread of life in grace, she lives in grace. Read more

Påsketiden 2022: Jeg er livets brød (1)

What you see on God’s altar, you’ve already observed during the night that has now ended. But you’ve heard nothing about just what it might be, or what it might mean, or what great thing it might be said to symbolize. For what you see is simply bread and a cup – this is the information your eyes report. But your faith demands far subtler insight: the bread is Christ’s body, the cup is Christ’s blood. Faith can grasp the fundamentals quickly, succinctly, yet it hungers for a fuller account of the matter. As the prophet says, «Unless you believe, you will not understand.» [Is. 7.9; Septuagint] So you can say to me, «You urged us to believe; now explain, so we can understand.» Read more

Påske

Lat kvar jordisk skapning teia
og i undringsotte stå,
lyfta hendene mot ljoset
fagna kongen ovanfrå!
Høyr, han seier, full av signing,
at me skal til møtes gå!

Kongars konge, fødd til jorda,
som ein tenar hjå oss stod.
Herrars herre vert vår broder,
delar lekam, deler blod,
gjev seg mellom syndarhender.
Brød og vin er gåva god.

 

Rad på rad lat himmelherar
kransa vegen kongen dreg!
Livsens skapar, ljosens berar,
herlegdom useieleg!
No lyt helheims hopar røma.
Mørker vik på all hans veg.

Sjå serafar, kor dei blenkjer
kring hans stol i himmelhamn!
Sjå, dei lyfter sine venger,
løyner andlet djupt i famn:
«Hosianna, hosianna,
du som kjem i Herrens namn!»

 

(t. Gerard Moultrie, etter St. Jakobs-liturgien, o. Per Lønning,
brukes i den bysantiske liturgi på påskeaften)

Fastetiden 2022: Ikke av brød alene (6)

By «the heart» (Ps 22,15) of Christ one understands sacred Scripture, which manifests the heart of Christ. For this heart was closed before the passion, because Scripture was dark; but [Scripture] is open after the passion, because the disciples now read it with understanding, and see how the prophecies are to be interpreted. 

(St. Thomas Aquinas, Commentary on Psalm 22:15)

 

Følg oss

Get the latest posts delivered to your mailbox: