Skip to content

Posts from the ‘Liturgi/bønn’ Category

St. Dominikus’ syvende måte å be på

Ikke sjelden fant man ham også i bønn strukket mot himmelen i hele sin lengde, rett som en pil som skytes fra den spente buen rakt mot sitt mål. Han løftet hendene opp over hodet, strakte dem ut med stor kraft, og presset dem mot hverandre, eller han holdt dem åpne som om han ville ta imot et eller annet fra himmelen. Man tror at nåden da vokste i ham og at han ble henrykket, og at han tryglet Gud om Den hellige ånds gaver for den Orden han var i ferd med å grunnlegge, og om at han og hans brødre skulle finne glede og behag i å leve etter saligprisningene, anse seg som lykkelige i den dypeste fattigdom, i bitter sorg, i tunge forfølgelser, i stor hunger og tørst etter rettferdighet, i aktiv barmhjertighet, og at de skulle finne salig fryd i å etterleve budene og følge de evangeliske råd. Det var som om den hellige far trådte like inn i det aller helligste, og ble rykket opp til den tredje himmel. Derfor, etter slik bønn, var han som en profet, enten det gjaldt å irettesette, dispensere eller forkynne. Read more

Apostlene

29. juni feirer vi apostlene Peter og Paulus.

Forslag til lectio divina-tekst, meditasjon og bønn finnes på vår blogg.

Sankthans

Vi feirer Sankthans, og takker for Johannes Døperens virke i frelseshistorien og hans eksempel for oss.

Forslag til lectio divina-tekst, meditasjon og bønn finnes på vår blogg: Sankthans.

Jesu Hjerte

«Jeg bønnfaller dere ved Guds miskunn». Det er Paulus som ber oss, eller snarere: Gjennom Paulus er det Gud som ber oss, fordi Gud vil elskes heller enn fryktes. Gud ber oss fordi han heller vil være Far enn Herre. Gud bønnfaller oss ved sin miskunn heller enn å stille strenge krav.

Hør hva Herren ber oss om: «Se på meg. Er ikke mitt legeme deres legeme, mine lemmer deres demmer, mine innvoller deres innvoller, mine ben deres ben, mitt blod deres blod? Om det er så at dere frykter Gud, da kan dere jo elske det som er deres? Om det er så at dere flykter fra Gud, kan dere ikke vende tilbake til deres far? Men kanskje dere føler dere beskjemmet på grunn av min store lidelse, som dere var skyld i? Vær ikke redde! Korset har ingen brodd for meg, men for døden. Naglene påfører meg ikke smerte, men gjør at jeg elsker dere inderligere. Sårene får meg ikke til å skrike av smerte, men fører dere dypere inn i mitt hjerte.»

(Fra en preken av den hellige Peter Krysologos)

St. Dominikus’ sjette måte å be på

Den hellige far Dominikus ble også noen ganger sett i bønn med armer og hender utstrakt, spent ut med stor kraft, i korsform, mens han sto oppreist så rett han kunne. Det var på denne måten han ba da Gud på hans forbønn oppvekket fra de døde en gutt ved navn Napoleon i Sankt Sixtus i Roma, i sakristiet, og i kirken under feiringen av messen, da han ble løftet opp fra jorden, slik den fromme og hellige søster Cecilia forteller. Hun var tilstede og så det da det skjedde, sammen med en stor mengde. Han var som Elia da han oppvekket enkens sønn: han la seg over ham og strakte seg ut (1 Kong 17,21).

På samme måte ba han da han utenfor Toulouse reddet de engelske pilgrimmene fra å drukne i elven. Det var slik vår Herre ba da han hang på korset, nemlig med hender og armer utstrakt, «med høye rop og tårer, og han ble bønnhørt for sin fromhets skyld» (Heb 5,7). Read more

Følg oss

Get the latest posts delivered to your mailbox: