Skip to content

Ny søster

Den 24. mai, minnedagen for overføringen av Dominikus’ legeme i Bologna, begynte sr. Katarina Gustavsson o.p. sin overføringsprosess (transitus) til Lunden kloster.

Vi gleder oss over vår nye søster, og takker for deres forbønn for henne og for oss.

Følg oss

Get the latest posts delivered to your mailbox: