Skip to content

Retrett

I dagens evangelietekst fra Markus leser vi: På den tid kom apostlene tilbake og fortalte Jesus om alt hva de hadde gjort og alt hva de hadde lært folket. Da sier han til dem: «Kom med til et ensomt sted, hvor dere kan være alene og finne litt hvile.»(Mark 6,30–31). Det passer godt her på Lunden, for søstrene er i retrett fra i dag av og en uke fremover. Vi takker for deres forståelse og forbønn.

Følg oss

Get the latest posts delivered to your mailbox: