Skip to content

Marias uplettede unnfangelse: et kall

I Kristus utvalgte han oss
før verdens grunnvoll ble lagt
,
til å stå for hans ansikt,
hellige og uten feil.
I kjærlighet og etter sin egen gode vilje
avgjorde han på forhånd
at vi skulle få rett til å være hans barn
ved Jesus Kristus
,
til lov og pris for hans herlighet og nåde,
som han overøste oss med
i ham som han elsker så høyt
.

(Ef. 1,4-6)


Alle, hvert enkelt menneske, har et kall. Før verdens grunnvoll ble lagt, før vi ble til, utvalgte Gud oss og skapte oss med en helt spesiell, unik oppgave i tankene. Alle har sin personlige plass å fylle i Guds plan for verden, sin egen stemme i den store lovprisnings-symfonien. Ingen er overflødig. Ingen kan byttes ut med en annen.

Gud utvalgte Maria og skapte henne nettopp slik at hun kunne fylle den plassen hun var tiltenkt i hans frelsesplan. Han forberedte henne og gjorde henne i stand til fritt å kunne svare helhjertet på det kall han ville sende henne. Ikke fordi hun hadde gjort noe for å fortjene det – hun eksisterte jo ikke engang – men som en gave, av sin egen frie vilje og av kjærlighet til henne og til alle mennesker som i det barnet hun fødte ble overøst med herlighet og nåde for selv å bli Guds barn.

Guds kall til oss er et kall til å bli den vi er skapt til å være, leve der vi er skapt til å leve, gjøre det vi er skapt til å gjøre, uansett hvem, hvor og hva det er. Det er den veien det er meningen vi skal vandre frem mot det øyeblikk hvor vi endelig kan stå for Guds ansikt hellige og fullendte. Det er også den gave vi har å bringe fellesskapet, våre brødre og søstre. Når én er kalt og utvalgt, er det alltid med tanke på hele fellesskapet, på den større sammenhengen. Ved å fylle vår plass, svare på vårt kall og leve i pakt med det, gir vi vårt unike bidrag til helheten, det vi er skapt for å gi.

Kallet er i sannhet et uttrykk for Guds kjærlighet, for Guds barmhjertighet. Han ber oss ikke om å gå imot vår natur, gå imot vår dypeste identitet. Han kaller oss til det han har skapt oss for. Han vil at vår glede skal bli fullkommen og at vi skal ha liv i overflod. Han vil at vi skal svare på dette kallet fritt og i kjærlighet, slik det er gitt fritt og i kjærlighet.

Følg oss

Get the latest posts delivered to your mailbox: