Skip to content

Sr. Christine 75 år

Sr. Christine (Liv Christine Jensenius) ble født 21. september 1948 og er oppvokst i Oslo og Bærum. Etter sykepleiestudier på Vår Frue og en tid som grafisk formgiver hos Fabritius, trådte hun inn på Lunden i 1977 og fikk klosternavnet sr. Christine av Inkarnasjonen. 5. august 1978 avla hun sine første klosterløfter. Deretter fulgte evige løfter i 1981. I 2003 feiret hun sitt sølvjubileum. I løpet av sin tid som ung søster tilbragte sr. Christine tid både i dominikanerinneklosteret Siena i Drogheda, Irland, og i Casa di Studio i Roma, et studiested for ordenssøstre. Herfra fikk hun med seg kunnskap og erfaring både om klosterlivet og om teologi og spiritualitet. Dette kom så klart også hennes søstre her hjemme til gode.

Sr. Christine har i årenes løp tjent kommuniteten på mange måter, fremfor alt som novisemesterinne og som priorinne i flere perioder. Etter en hjerneblødning i år 2000 ble helsen noe redusert, men hun er ikke mindre nærværende i fellesskapet av den grunn: Trofast innsats både som lektor under messen, med oversettelser, norskundervisning og korrekturlesing, samt i kjøkken- og oppvask-regionen. Det er dog hennes personlighet: hennes gode smil, hennes skarpe humoristiske sans og levende mimikk, som beriker omgivelsene aller mest. Som hun selv ofter sier det: «Det er noe med måten, en slags utstrålt effekt.» I tillegg er hun en dyktig karikatur-tegner som vet å ta både personer og situasjoner på kornet.

Sr. Christine har gitt over 40 år av sitt liv til Kirken i klosterlivet, men allerede før hun ble katolikk var hun praktiserende kristen i Den Norske Kirke og aktiv i lagsbevegelsen. Etter at hun ble tatt opp i Den katolske Kirkes fulle fellesskap i 1968 var hun redaktør for ungdomsbladet KU og var dessuten NKUFs (nå: NUK) første lønnede sekretær.

Vi gratulerer vår medsøster så hjertelig med dagen, og takker Gud for hennes liv og kall. Vi takker også henne for hennes ja, for hennes trofasthet og hennes nærvær, og vi takker alle dere for deres forbønn for henne og for oss.

Ad multos annos!

Følg oss

Get the latest posts delivered to your mailbox: