Skip to content

Archive for

«Ny» priorinne

Vi har den store glede å meddele at vi i dag, mandag 28. mars 2022, har gjenvalgt sr. Anne-Lise av Bebudelsen som priorinne for et nytt mandat på tre år.

Sr. Anne-Lise tør være kjent for de fleste. Hun har tjent kommuniteten som priorinne i flere omganger, sist fra 2019 til 2022. Hun har også hatt flere andre verv i klosterets, Ordenens og Kirkens tjeneste.

Vi takker for deres forbønn både i forkant av valget og nå når vi går inn i en ny periode, og vi forsikrer dere om vår fortsatte forbønn for dere.

Søstrene på Lunden

Fastetiden 2022: Ikke av brød alene (4)

Hvem er i stand til å fatte den rikdom som finnes, om så bare i ett av dine ord, å Gud! Der vi forstår, er mye mindre enn det som gjenstår, akkurat som tørste mennesker som drikker av et oppkomme. Det er mange måter å nærme seg ditt ord på, og de som gransker det, har ulike utgangspunkt. Herren har smykket sitt ord med mangfoldige former for skjønnhet, slik at alle de som gransker det, kan finne glede i det de er glad i. Han har gjemt alle slags skatter i sitt ord, slik at hver enkelt kan berikes av det han grunner over. Hans ord er et livsens tre som på alle kanter byr frem velsignet frukt. Det er som den klippen som åpnet seg i ørkenen, og som for alle mennesker fra alle kanter ble en åndelig drikk: «De spiste en åndelig føde, og de drakk en åndelig drikk.» Read more

OBS! Endret messetid mandag 28. mars 2022

Mandag 28. mars blir messen på Lunden kl. 11.00.

Ingen messe kl. 18.00.

Under Vår Frues, Fredens dronnings vern

Under ditt vern tar vi vår tilflukt, hellige Guds Mor.
Ta imot de bønner vi ber i våre trengsler,
og frels oss fra alle farer,

du evige Jomfru, velsignet og herlig. 

Sub tuum praesidium confugimus,
Sancta Dei Genitrix.
Nostras deprecationes ne despicias
in necessitatibus nostris,
sed a periculis cunctis
libera nos semper,
Virgo gloriosa et benedicta

Pavens innvielsesbønn på katolsk.no


 

En salme for Ukraina Read more

Fastetiden 2022: Ikke av brød alene (3)

Jeg yter det jeg skal, i lydighet til Kristi bud som sier: Gransk skriftene og let, så skal dere finne.

For hvis, som apostelen Paulus sier, Kristus er Guds kraft og Guds visdom, da kjenner den som ikke kjenner Skriften heller ikke Guds kraft og hans visdom. Uvitenhet om Skriften er uvitenhet om Kristus.

(Fra prologen til den hellige Hieronymus’ kommentar til Jesaja)

Følg oss

Get the latest posts delivered to your mailbox: