Skip to content

Fastetiden 2022: Ikke av brød alene (3)

Jeg yter det jeg skal, i lydighet til Kristi bud som sier: Gransk skriftene og let, så skal dere finne.

For hvis, som apostelen Paulus sier, Kristus er Guds kraft og Guds visdom, da kjenner den som ikke kjenner Skriften heller ikke Guds kraft og hans visdom. Uvitenhet om Skriften er uvitenhet om Kristus.

(Fra prologen til den hellige Hieronymus’ kommentar til Jesaja)

Følg oss

Get the latest posts delivered to your mailbox: