Skip to content

Gledelig jul!

Fra salmeboken: Mitt hjerte alltid vanker

Da han ville, på den måte han ville, åpenbarte han Ordet på den tid han selv på forhånd hadde fastsatt, det Ord som han hadde skapt alt ved. Dette Ordet hadde han inne i seg selv, det var usynlig for den skapte verden, og så gjør han det synlig.

Han uttaler det først med sin røst, føder det som lys av lys og sender deretter ut Herren, sin egen tanke, til skapningen. Det som først bare var synlig for ham selv og usynlig for den skapte verden, gjør han synlig slik at verden ved å se det som kommer til syne, kan blir frelst. Denne tanken som gikk ut til verden, viste seg som Guds tjener. Alt er blitt til ved ham, han er den eneste som er blitt til av Faderen.

(Fra traktaten mot Noetus’ heresi, av den hellige Hippolyt)

Følg oss

Get the latest posts delivered to your mailbox: